Petkovo močno sneženje je ohromilo velik del cestnega omrežja, razmere so še poslabšali nepripravljeni in neposlušni vozniki, od katerih bodo mnogi morali plačati, danes poroča Žurnal24. Pristojne službe bodo sedaj naredile podrobno analizo, kaj se je dogajalo in kje so možnosti izboljšav. Ena od ugotovitev pa je že znana, namreč da so k blokadam dejavno pripomogli vozniki. Postavlja se vprašanje, ali je bilo izločanje tovornih vozil pravočasno in zadostno, še navaja Žurnal24. 

Policija in Dars pojasnjujeta ... 

Policija in Dars pravita, da sta se na razmere glede na napovedi ustrezno pripravila, vendar pa opozarjata, da so bile na praktično na celotnem območju države razmere zelo neugodne, v kratkem času pa je padlo ogromno snega. Kot med drugim še navaja Žurnal24, so po mnenju Darsa odprtost avtoceste preprečili vozniki, ki so bili sicer opozorjeni na pričakovane razmere. Težave so bile predvsem s tovornimi vozili zaradi zdrsov in prehitevanj. "Ponekod so bile v zastojih ujete tudi naše plužne skupine. Zdrse smo tako s svojimi specialnimi vozili (unimogi) ter pogodbenimi partnerji za izvleko vozil reševali tudi tako, da smo do kraja zdrsa v sodelovanju s policijo dostopali iz nasprotne strani. Vzdrževalci avtoceste so odstranjevali tudi podrta drevesa, zaradi česar je tudi bil začasno zaprt posamezen odsek avtoceste."

Številni vozniki so bili na cestah nepripravljeni z neustrezno zimsko opremo ali pa so celo kršili prepoved vožnje in zapoved izločanja, piše Žurnal24. Policisti so imeli s kršitelji ogromno dela, kot so pojasnili za ta medij so še po nepopolnih podatkih ugotovili okoli 400 kršitev.