Sestanek predstavnikov treh ministrstev, občine in OŠ Velika Dolina še ni prinesel končne rešitve glede učenca, ki je nedavno v šoli močno poškodoval devetošolca. Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za izobraževanje Janje Zupančič naj bi bila rešitev znana v nekaj dneh. Zakonske spremembe glede romske problematike pa naj bi prišle jeseni.

Bo deček pristal v vzgojnem zavodu?

Po besedah brežiškega župana Ivana Molana so se na današnjem skupnem sestanku v Brežicah strinjali, da je treba pospešiti aktivnosti, povezane z nedavnim napadom v OŠ Velika Dolina, saj si v občini ne predstavljajo, da bi nasilni učenec v jeseni še lahko obiskoval tamkajšnjo šolo.

Sam se je na sestanku zavzel za konkretne sankcije zoper nasilneža in za to, da se rešitev glede njegovega nadaljnjega šolanja najde čim prej. Sam ocenjuje, da obstajajo vsi vzvodi, da se ga da v vzgojni zavod.

Intenzivno iskanje rešitve

Državna sekretarka Zupančič je zagotovila, da postopki iskanja primerne rešitve intenzivno tečejo, pri čemer ministrstvo skupaj s šolo in inšpektoratom išče rešitve, ki so skladne z zakonodajo in so tudi najboljše v danem položaju.

Zakonodaja sicer v takih primerih po oceni državne sekretarke ponuja veliko možnosti, pri čemer pa je treba najti takšno rešitev, da se bo učencu zagotovilo obvezno šolanje, hkrati pa tudi varnost ostalim in tudi njemu. Kakšna bi lahko bila ta rešitev, ni povedala, je pa zagotovila, da jo intenzivno iščejo. "Prosim za malo potrpežljivosti, dan, dva, tri, da določene stvari, ki se zdaj dogajajo, ko mi tukaj stojimo, speljemo do tam, da vam bomo lahko to povedali," je odgovorila na vprašanje, kakšna bi bila po njenem mnenju najprimernejša rešitev.

Potrdila je, da je šola vsakodnevno izvajala številne preventivne ukrepe, da bi preprečevala nasilje, pri tem pa koristila tudi pomoč ministrstva in inšpektorata za šolstvo.

Ali center za socialno delo ni opravil svojega dela?

Predstavnik ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Peter Dirnbek Vatovec je zavrnil očitke, da Center za socialno delo Posavje v primeru učenca in njegove družine, ki naj bi imela bogato zgodovino nasilja, ni opravil svojega dela. Zavrnil je tudi očitke, da se center po samem dogodku ni aktivno vključil v primer.

Kakšne ukrepe bosta center in ministrstvo v tem primeru izvajala v prihodnje, zaradi varstva osebnih podatkov ni želel govoriti. "Se pa lahko v podobnih primerih da predlog za odstranitev otroka iz družine, v kolikor stroka presodi, da ima otrok v družini onemogočene pogoje za vzgojo," je dejal. Ob tem je poudaril, da tovrstne postopke center pelje sam, ministrstvo pa mu pri tem nudi le "okvirje, finance in programe".

Velika problematika po celotni občini

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin je zagotovila, da bo policija v okolici OŠ Velika Dolina še naprej vzdrževala povečano navzočnost in zagotavljala dodatno varnost. Današnji sestanek pa je označila kot konstruktiven.

Na sestanku so sicer pozornost namenili tudi splošni romski problematiki v občini, ki je po besedah župana zelo pereča. "V lokalnem okolju se zapirajo gostilne, ljudje si več ne upajo pripravljati določenih prireditev, na splošno se vse bolj bojijo in se počutijo ogrožene," je opozoril. Občina je po njegovi oceni na tem področju naredila vse, kar je lahko, zato so nujne sistemske spremembe.

Kakšne so zakonodajske rešitve?

Državni sekretar Dirnbek Vatovec je zagotovil, da omenjene sistemske rešitve pripravljajo, v zakonodajni postopek pa naj bi jih poslali v jeseni. Rešitve naj bi se med drugim nanašale na 35. člen zakona o socialnovarstvenih prejemkih, kjer bi lahko starše, ki otrokom ne bi zagotavljali šolanja, doletele sankcije. Bi bili pa dodatno nagrajeni pri otroškem dodatku tisti Romi, ki izpolnjujejo svoje obveznosti.

Črtali naj bi tudi 2. odstavek 72. člena zakona o starševskih in družinskih prejemkih, ki določa, da se otroški dodatek v primeru, ko otrok, mlajši od štirih let, ni vključen v vrtec, poveča za 20 odstotkov.

STA