Prejemnikom socialnih pravic iz javnih sredstev so se v skladu z interventnim zakonom, ki je začel veljati ta mesec, pravice samodejno podaljšale s konca marca do konca aprila. Kot je znano, bodo pravice podaljšane, tudi če center za socialno delo o tem še ni odločil in ni vročil odločbe upravičencu, je navedeno na spletni strani Centrov za socialno delo Slovenije.

Gre za pravice do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije najemnine, pa pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

A ukrep ne velja za podaljšanje za pravice do izredne denarne socialne pomoči in tudi ne za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo ter starševski dodatek, čeprav so se mnoge mamice tega nadejale.

Zaradi karantene odpovedane vse aktivnosti za dojenčke

Glede na trenutno situacijo s koronavirusom je tako stekla peticija, ki vladi predlaga, da vsem mamicam podaljša trajanje starševskega dopusta za čas omejitve gibanja. “Prvo leto otrokovega življenja je zelo občutljivo, zato je še posebej pomembno, kako ga preživimo. Pomembno je, da je eden od staršev 100-odstotno posvečen dojenčku in njegovim potrebam. Zaradi karantene z dojenčkom zunaj ni mogoče kvalitetno preživljati prostega časa. Odpovedane so vse aktivnosti za dojenčke kot so pedokinetika, fizioterapije, igralne urice, telovadbe itd. Prav tako je otrok v najbolj ranljivem obdobju prikrajšan za druženje z ostalimi družinskimi člani, vrstniki in se težje socializira v tem obdobju. Komuniciranje preko digitalnih kanalov ni dovolj za vzpostavljanje pristnih odnosov v tem zgodnjem obdobju,” navaja avtorica peticije.

Svoj predlog argumentira avtorica tudi s strahom pred drugimi ljudmi, ki se pri dojenčkih že naravno pojavlja v procesu odraščanja. V tem času, ko so družine izolirane od ostalih, pa je lahko ta strah še dodatno prisoten oziroma se poglobi. Zato naj bi bilo toliko bolj pomembno, da pride do fizičnega druženja z ostalimi v obdobju pred vstopom v vrtec.

“Porodniška se mi je iztekla 28. marca. Sedaj koristim stari dopust, zatem bom morala pričeti porabljati novega. Otrok sredi leta ni dobil vrtca, sama pa se moram vrniti v službo. Podaljšanje nadomestila za en mesec bi mi zelo koristilo, saj opravljam tako delo, da ga ne morem opravljati od doma in še zdaj nevem, kako bom vse skupaj uskladila,” nam je zaupala ena izmed mamic, ki se bo najbrž odločila, da po izteku dopusta ostane doma.

Bodo otroci prikrajšani za postopno uvajanje v vrtec?

Glede na to, da smo v karanteni, je v tem času stik z drugimi onemogočen, posledično se lahko strahovi pri najmljaših okrepijo. V tem času so vrtci in šole zaprti, družine z več otroki pa so primorane skrbeti tudi za šoloobvezne otroke, kar pomeni manj časa za posvečanje najmlajšim družinskim članom.

“Onemogočeno je primerno uvajanje v vrtec, ki je iz psihološkega vidika izredno pomembno. Marsikateri starš bo takoj po koncu karantene prisiljen otroka takoj vključiti v vrtec, obenem pa izrabiti letni dopust, seveda, če bo to sploh mogoče. Nekaterim staršem se je ravno v času pandemije končal starševski dopust in so zato bili prikrajšani za postopno uvajanje v vrtec, poleg tega pa so bili ali poslani na čakanje ali primorani koristiti redni letni dopust. Onemogočen je tudi stik s starimi starši, saj so rizična skupina in z otroki nimajo stika, kar pomeni, da večina družin ostane brez pomoči. Mnogi starši, ki se bodo vračali nazaj na delo, ne bodo imeli otroka kam dati,” še argumentira pobudnica peticije.

Med mamicami tudi kritike peticije, češ da je diskriminatorna

Obdobje po porodu je tako po njenih besedah čas, ki bi ga morala starša čim bolj kvalitetno preživeti s svojimi otroki, a v teh časih je to velikokrat preveč stresno in obremenjujoče. Zato predlagajo, da se starševski dopust podaljša za starše, ki bi to želeli in so v času trajanja karantene na materinskem ali starševskem dopustu, in sicer za obdobje, kolikor bo trajala karantena.

Predlog je sicer med mamicami, ki bi v primeru njegovega sprejetja bile upravičene do podaljšanja, naletel na veliko navdušenje, a pojavljajo se tudi kritike, češ da je slabo argumentiran in diskriminatoren do tistih mamic, ki se jim je starševski dopust iztekel le nekaj dni prej, torej februarja. “V sedanjih razmerah je ogromno delavcev na čakanju in zelo verjetno podobna useda doleti večino mladih mamic ali očkov, ki se jim izteče porodniška in starševski dopust. Tako lahko še naprej brez problema skrbijo za svoje otroke. Tistim, ki ne morejo skrbeti za svoje otroke zaradi zaprtja šol in vrtcev, pa je država tudi omogočila, da ostanejo doma in jim izplačuje nadomestilo,” je poudaril eden od nasprotnikov predloga.

Razprava o predlogu sicer poteka do 14. aprila, celotno besedilo predloga in glasovanje pa je možno na tej povezavi.