Pacienta, ki sta prišla v SB Celje iz DSO Trubarjev dom upokojencev, sta bila zamenjana v triaži urgentnega bloka, je razkril interni strokovni nadzor, čeprav sta imela podpisana oblačila. “V času oddaje obeh stanovalcev je bil eden od stanovalcev pogovorljiv, kot je razbrati iz poročila ZD Sevnica, pa tudi med potjo v Celje. Poleg tega sta bila oba stanovalca oblečena v svoja oblačila, ki so označena s priimkom in začetnico imena,” je pojasnil direktor Trubarjevega doma upokojencev Robert Potočnik.

Nošenje identifikacijskih zapestnic ni predpisano

Direktor doma se je odzval tudi na številne očitke zdravstvenih delavcev, da bi morala njuna stanovalca nositi identifikacijske zapestnice. “V domovih nameščanje zapestnic ni predpisano in ni običajna praksa, prav tako jih ne namešča izvajalec reševalnih prevozov, ampak jih pacienti dobijo v bolnišnici,” je razložil Potočnik. Dodal je, da so zapestnice v preteklosti sicer že uporabljali, a le jeseni 2020, ko so imeli po domu razseljenih preko sto stanovalcev. Obenem je izpostavil, da nobena od številnih bolnišnic, s katerimi sodelujejo, do omenjenega izrednega dogodka še nikoli ni izrazila pričakovanja, da bi morali biti stanovalci doma pred odhodom v bolnišnico posebej označeni.

Sistem je padel na vseh stopnjah

Pretekli teden je sicer minister za zdravje Danijel Bešič Loredan sklical izredno novinarsko konferenco, kjer je pojasnil, da so v Sloveniji leta 2022 v razviti dobi digitalizacije svojci pokopali napačno osebo. Vodstvo SB Celje je prevzelo moralno odgovornost in ponudilo svoj odstop, toda Svet SB Celje odstopa ni sprejel. Pa čeprav je minister v solzah na novinarski konferenci zatrjeval: “Na vseh petih stopnjah smo padli.”