Na njem mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Organizatorji volilne kampanje morajo tako po rokovniku Državne volilne komisije poseben transakcijski račun za financiranje volilne kampanje odpreti najpozneje še danes. Sicer pa velja, da morajo organizatorji poseben transakcijski račun odpreti še preden opravijo prvo transakcijo, namenjeno kampanji.

Transakcijske račune odprlo že več kot 20 strank

Kot je razvidno iz registra transakcijskih računov, objavljenega na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je transakcijske račune odprlo že več kot 20 strank. Med njimi so že vse parlamentarne stranke, transakcijske račune pa je odprlo tudi več zunajparlamentarnih strank, med drugim Gibanje Svoboda, Vesna, Državljansko gibanje Resni.ca, Dobra država in Neodvisna stranka Pomurja.

Podatke o transakcijskem računu ter organizatorju kampanje morajo sicer kandidati za poslance Državni volilni komisiji predložiti najpozneje 24. marca, ko se izteče tudi rok za vložitev kandidatnih list in bo uradno stekla volilna kampanja.

Kandidate za poslance sicer lahko predlagajo politične stranke in volivci. Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti, če jo podprejo najmanj trije poslanci, oziroma v posamezni volilni enoti s podpisi najmanj 50 članov stranke, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Stranke kandidatne liste lahko vložijo tudi s podporo nečlanov, a v tem primeru potrebujejo podpise najmanj sto volivcev s stalnim prebivališčem v volilni enoti.

Če pa želi kandidatno listo vložiti skupina volivcev, mora njeno kandidatno listo v posamezni volilni enoti s podpisi podpreti najmanj tisoč volivcev s stalnim prebivališčem v tej enoti

Za nagovarjanje volivcev bodo imele nato stranke in liste mesec dni časa, do 24. aprila opolnoči, ko bo nastopil volilni molk.

STA