Včeraj smo poročali, da naj bi Štajerska varda dve noči prespala v Kostelu, Fara3 v prostorih Ministrstva za šolstvo. V teh prostorih naj bi potekale šolske in obšolske dejavnosti. Andrej Šiško in njegova varda naj bi najprej na zasebnem zemljišču postavili šotore. Nato naj bi jih umaknili in spali v prej omenjenih prostorih.  O dogajanju smo povprašali tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZS).

Policija naj bi jim zagotovila, da niso zaznali povezave med gosti in Štajersko vardo

Na MIZS so nam dejali, da je v objektu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Fara, ki je v lasti Občine Kostel, vodi pa ga dr. Damir Markovič, v času med 8. in 10. novembrom letos prespala skupina občank in občanov Brežic, ki pripadajo Civilni iniciativi Brežice-Krško. »Iz petka na soboto je v domu bivalo 13 oseb, iz sobote na nedeljo pa deset, vsi so bili prijavljeni kot gostje tudi v sistem Ajpes,« so nam pojasnili in dodali, da je po tem, ko je pomočnik direktorja CŠOD dr. Damir Marković v soboto 9. novembra prejel informacijo, da naj bi se po Kostelu in Beli Krajini sprehajali pripadniki t.i. Štajerske varde, takoj poklical župana Kostel Ivana Črnkoviča. »Ta mu je zagotovil, da je o dogajanju že obveščena Policija, prav tako pa je od župana prejel zagotovilo, da ima Policija vse pod nadzorom. Marković je kontaktiral tudi predstavnico Civilne iniciative za Brežice Brankico Hudina, ki mu je zagotovila, da njihova civilna iniciativa ni del t.i. Štajerske varde.«

O dogajanjih je bil obveščen tudi direktor CŠOD Branko Kumer in tudi njemu naj bi Policija zagotovila, da so goste preverili, pri čemer niso zaznali povezave med njimi in t.i. Štajersko vardo.

Omenjena fotografija res posneta v prostorih CŠOD Fara

»Ker se je v javnosti pojavila tudi fotografija vodje t.i. Štajerske varde Andreja Šiška, iz katere je razvidno, da se g. Šiško nahaja v učnih prostorih, smo fotografijo preverili pri direktorju CŠOD Branku Kumru, ki je ugotovil oz. potrdil, da je bila omenjena fotografija posneta v prostorih CŠOD Fara,« povedo in dodajo, da jim ni znano kako se je vodja t.i. Štajerske varde znašel v eni od učilnic CŠOD Fara. Povezavo med civilno iniciativo Za Brežice in t.i. Štajersko vardo naj bi zanikala tako Policija kot predstavnica iniciative.

Kot so nam še povedali je CŠOD Fara eden od 27 centrov šolskih in obšolskih dejavnosti po državi, katerih delovanje sega na področje šolstva, športa, znanosti in kulture. Ustanovljeni so bili za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, z uvajanjem v raziskovalno delo, s kulturnimi dejavnostmi in za realizacijo posameznih delov programa na področju vzgoje in izobraževanja. »Poleg dejavnosti javne službe šole v naravi se po centrih izvaja tudi tržna dejavnost, med katero sodi tudi zgoraj omenjena nastanitev občank in občanov Brežic.«