Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je prejela obvestilo preko sistema RASFF (Sistem hitrega obveščanja za živila in krmo) o odpoklicu določenih serij mandarin. Razlog za odpoklic je bila ugotovljena presežena vrednost pesticida klorpirifos, ki predstavlja tveganje za zdravje potrošnikov. Omenjeni pesticid lahko predstavlja resno nevarnost za zdravje, zato je treba ukrepati hitro in učinkovito.

Po prejemu obvestila o neskladnosti živila s predpisi, je Polavi logistika d.o.o. takoj sprožila postopek odpoklica spornega živila. Odpoklic je ključen ukrep za zaščito potrošnikov in preprečitev morebitnih negativnih vplivov na njihovo zdravje.

Podatki o odpoklicanem živilu so:

Opis živila: mandarine
Serija / LOT: 43/23
Poreklo: Hrvaška
Dobavitelj: Setovia voće d.o.o., Hrvaška

UVHVVR poziva vse potrošnike, ki so v navedenem obdobju kupili mandarine zgoraj navedene serije, naj preverijo svoje zaloge in preverijo, ali imajo še takšne mandarine doma. V kolikor imate neskladne mandarine, jih ne zaužijte. Namesto tega jih vrnite na mesto nakupa, kjer vam bodo uredili vračilo denarja ali zamenjavo za varno živilo.