Med uradnim nadzorom v notranjem prometu je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odvzela vzorec Eko limon za preverjanje skladnosti z zahtevami ekološke zakonodaje. Pri tem je bila ugotovljena prisotnost pesticida piriproksifen, ki ni na seznamu odobrenih snovi za uporabo v ekološki pridelavi.

Izdelek: Ekološke limone

Lot: 00546

Dobavitelj: Dg 69, D.O.O., Vrhnika

Država porekla: Italija

EKO limone niso skladne z določili ekološke zakonodaje, saj vsebujejo piriproksifen, ki ni odobren za uporabo v ekološki pridelavi. Posledično se vzorčene limone ne smejo tržiti kot ekološko pridelano živilo. Namesto tega se lahko prodajajo kot konvencionalno živilo, brez oznake "eko", saj so v mejah predpisanih vrednosti, kar pomeni, da je živilo ocenjeno kot varno.

Čeprav je živilo varno za uživanje, se potrošniki lahko odločijo, da ga vrnejo na mesto nakupa.