Odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino je na današnji seji soglasno podprl koalicijski predlog novele zakona o šolski prehrani, ki omogoča brezplačno kosilo učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, do 1. septembra 2027.

Koalicijska zaveza

Dopolnilno obrazložitev predloga novele zakona o šolski prehrani je v imenu predlagateljev podal poslanec Svobode Lenart Žavbi. Kot je pojasnil, je DZ pred enim letom sprejel novelo zakona o šolski prehrani, s katero so takrat izpolnili eno od koalicijskih zavez, da bo šolsko kosilo za vse učenke in učence brezplačno od 1. septembra 2027.

"V prehodnem obdobju pa smo še dodatno dvignili polno oziroma polovično subvencijo kosila, ki pripada učenkam in učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo presega zgornjo mejo 4. dohodkovnega razreda in ne presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda," je dejal.

Današnji predlog zakona omogoča, da ta pravica za oba dohodkovnega razreda velja tudi v letih 2026 in 2027, ker je pri obravnavi prejšnjega zakona prišlo do neskladja v členih, je pojasnil. Poudaril je, da v koaliciji vztrajno stojijo na stališču, da noben otrok v šoli ne sme biti lačen.

Zaščita najranljivejših učencev iz socialno ogroženih družin

Tako je zdaj določeno, da učencem iz družin s povprečnim mesečnim dohodkom v 5. dohodkovnem razredu subvencija v višini 50 odstotkov cene kosila pripada do 1. septembra 2027. Za učence iz družin z nižjim povprečnim mesečnim dohodkom pa je subvencija kosila v višini cene kosila predvidena do 1. septembra 2026 oziroma se podaljšuje do 1. septembra 2027.

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje predlog spremembe po besedah državne sekretarke Jasne Rojc razumejo kot zaščito najranljivejših učencev iz socialno ogroženih družin.

Komisija za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino državnega sveta po besedah predstavnice državnega sveta podpira uveljavitev brezplačnih kosil za vse učence, ki izhaja iz osnovne premise o brezplačnem javnem šolstvu, a opozarja, da bo ta zaživela, če bodo po vseh šolah izpolnjeni infrastrukturni in kadrovski pogoji, podprti z ustrezno finančno podporo, še poroča STA.