V soboto bo obravnaval še predlog sprememb proračuna za leto 2023, seja, na kateri bodo poslanci sprejemali proračun za obe leti, pa se začne v ponedeljek.

Člani odbora za finance so se s predlogom proračuna za leto 2024 seznanili že pred štirimi tedni, ko je finančni minister Klemen Boštjančič povedal, da ob odpravljanju posledic epidemije covida-19 in spopadanju z energetsko krizo zagotavlja varen javnofinančni okvir za dostojno življenje prebivalcev in nemoteno delovanje gospodarstva ter obljublja konkurenčno okolje za vlagatelje.

Prav tako so se prejšnji mesec s predlogom proračuna za leto 2024 seznanila preostala delovna telesa državnega zbora, nato pa je morala vlada pripraviti dopolnjen predlog. V njem je pustila prihodke in odhodke nespremenjene, je pa znotraj predloga finančnega načrta ministrstva za infrastrukturo zagotovila dodatnih pet milijonov evrov za investicije v cestno infrastrukturo, znotraj predloga finančnega načrta ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa dodatnih 16 milijonov evrov za investicije v športno infrastrukturo.

V predlogu proračuna za leto 2024 so odhodki določeni v višini 15,51 milijarde evrov, prihodkov pa naj bi se v državno blagajno steklo 13,79 milijarde evrov. Primanjkljaj naj bi tako znašal 1,72 milijarde evrov, kar je približno polovica primanjkljaja, načrtovanega za prihodnje leto.

V obravnavi v DZ je tudi predlog sprememb proračuna za leto 2023. Tega bodo člani odbora obravnavali v soboto, oba skupaj pa bo DZ sprejemal prihodnji teden.

STA