S septembrom se bo sistem subvencioniranih vozovnic javnega potniškega prometa za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih bistveno spremenil. Na podlagi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu bodo upravičenci deležni bistveno večjih ugodnosti. Obenem se bo celoten sistem vozovnic poenostavil, enostavnejši bo tudi postopek nakupa.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na današnji novinarski konferenci napovedal: “Upravičenci do subvencioniranih vozovnic bodo od 1. septembra 2021 imeli na voljo mesečno ali letno vozovnico Slovenija. Tako kot doslej jim bo omogočila potovanja od doma do šole, poleg tega pa bodo v prostem času lahko brez omejitev potovali na vseh relacijah medkrajevnega javnega prevoza potnikov v Sloveniji.”

Subvencionirane vozovnice ne bodo več relacijske, ampak bodo veljale za linije na območju celotne države.

Nakup brez izbire vstopne in izstopne postaje

Minister je poudaril, da so tako zagotovili, da bodo lahko dijaki in študentje z isto vozovnico potovali v primerih, ko ima izobraževalni zavod programe na različnih lokacijah, na prakso, ki je pogosto v drugem kraju, kot je šola, pa tudi na vse interesne dejavnosti v prostem času.

“Poenostavitev in pocenitev vozovnic bo koristila zlasti tistim, ki so zaradi različnih vzrokov imeli pravico do več vozovnic, ker so bivali na več naslovih, se izobraževali hkrati na dveh univerzah in podobno. Poenostavil se bo tudi nakup vozovnic, ker ne bo več treba izbirati vstopne in izstopne postaje. Tistim, ki bi se med šolskim letom preselili ali zamenjali izobraževalni zavod, ali pa bi želeli spremeniti potek voženj in dodati novo postajališče, ne bo treba spreminjati vozovnice,” je bil jasen minister Vrtovec.

Cena subvencioniranih vozovnic bo ostala enaka

Minister za infrastrukturo je predstavil tudi že uveljavljene zelo ugodne vozovnice za družine in za potovanja v dela prostih dneh, ki jih je ministrstvo uvedlo za spodbujanje uporabe javnega prevoza potnikov in omilitev posledic covida-19: “Cilj je spodbujanje uporabe javnega prevoza in omogočiti zlasti družinam oziroma skupinam z otroki, da lahko potujejo na izlete ali počitnice.”

Prispevek upravičenca za novo subvencionirano vozovnico ostaja enak: 25 evrov za mesečno in 200 evrov za letno vozovnico. Registrirani športniki bodo za mesečno vozovnico prispevali 20 evrov, za letno pa 160 evrov. Veljavnost letnih vozovnic bo 12 mesecev, ne le za šolsko leto, kakor je veljalo doslej.

Obseg avtobusnih prevozov se bo povečal

Ministrstvo Republike Slovenije za infrastrukturo je ta mesec objavilo razpis za podelitev koncesij za izvajanje gospodarske javne službe javni potniški promet. Razpis predvideva pomembno izboljšanje ponudbe javnega prevoza potnikov z avtobusi, saj za 20 odstotkov povečuje obseg javnega potniškega prometa v Sloveniji.

Povečanje obsega je namenjeno predvsem za izboljšanje ponudbe prevozov za zaposlene, za boljšo povezanost območij z velikim številom dnevnih migrantov in boljšimi povezavami turističnih središč.