Upokojenci so bili doslej edina družbena skupina brez ugodnosti pri medkrajevnem javnem potniškem prometu. Od julija 2020 ga bodo uporabljali brezplačno. Brezplačen javni prevoz bo tako na voljo za upokojence oziroma starejše od 65 let, za študente invalide in za registrirane športnike študente in dijake.

Vozovnica Slovenija bo drugačne barve od ostalih vozovnic

Z izboljšavami zakona o prevozih v cestnem prometu želijo na ministrstvu za infrastrukturo doseči povečanje števila potnikov javnega potniškega prometa in tako posredno zmanjšati negativne vplive prometa na okolje. Trend rasti uporabe osebnih avtomobilov se namreč v Sloveniji še ne ustavlja.

»Naš cilj so polni avtobusi in vlaki. In če se bodo povsem zapolnili, bomo zagotovili dodatna sredstva in tudi nove povezave. Medkrajevne povezave država že danes financira oziroma sofinancira. Tudi če so avtobusi in vlaki na pol prazni ali pa čisto prazni, za izvajanje teh prevozov država plačuje.«

»Naš cilj so polni avtobusi in vlaki. In če se bodo povsem zapolnili, bomo zagotovili dodatna sredstva in tudi nove povezave. Medkrajevne povezave država že danes financira oziroma sofinancira. Tudi če so avtobusi in vlaki na pol prazni ali pa čisto prazni, za izvajanje teh prevozov država plačuje. Zapolnitev teh praznih mest na avtobusih z upokojenci, ki za prevoze ne bodo plačevali, zato ne bo pomenila večjih dodatnih stroškov,« je povedala odhajajoča ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Poenostavljeni postopki pridobivanja vozovnice Slovenija

Ministrstvo za infrastrukturo se tako trenutno pripravlja na uredbo brezplačnih vozovnic, tako imenovanih »vozovnic Slovenija«, ki jih bodo lahko pridobile osebe, ki niso v delovnem razmerju in so upokojenci, osebe starejše od 65 let, imetniki evropske kartice ugodnosti za invalide ali vojni veterani. Pripravljajo se nadgradnje sistemov enotne vozovnice, da bodo postopki preverjanja upravičenosti do vozovnice Slovenija hitri in enostavni. Ob tem se bodo povezovale tudi evidence, ki jih vodijo različni upravljavci podatkov, kot so Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ministrstvo, pristojno za socialo za podatke o invalidih in vojnih veteranih in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve za povezavo s centralnim registrom prebivalcev.

Vozovnica Slovenija za te skupine bo zapisana na posebni kartici IJPP, ki bo drugačne barve od ostalih vozovnic.