Danes se poslavlja papirnati bolniški list, ki ga bo nadomestilo elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela. V papirni obliki, a ne na zelenem obrazcu, ga bodo sicer izdajali v posebnih primerih. Na ZZZS ocenjujejo, da bodo zaradi odprave administrativnih ovir prihranili 11,5 milijona evrov, manj pa naj bi bilo tudi obiskov v ambulantah.

Razbremenitev družinskih zdravnikov

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanja Slovenija (ZZZS) so prepričani, da bo uvedba elektronskega bolniškega lista pomembno razbremenila družinske zdravnike. Pričakujejo namreč, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah, saj jim zgolj zaradi pridobitve bolniškega lista ne bo treba obiskati zdravnika, če bo ta ocenil, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben.

Leta 2018 so zdravniki namreč izdali več kot 1,5 milijona bolniških listov. Če bi zaradi elektronskega bolniškega lista za pet odstotkov zmanjšali obiske pri družinskih zdravnikih, bi to na letni ravni pomenilo za okoli osem dodatnih timov več časa, kažejo izračuni ZZZS.

Bolniški list pa bodo zdravniki še vedno tiskali v posebnih primerih, med drugim za zaposlene pri fizičnih osebah in za zaposlene pri tujih organizacijah ter konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji, za kmete in verske uslužbence. Prav tako jih bodo še vedno tiskali v primeru tehničnih težav. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so sicer za petkov Dnevnik zagotovili, da izpadov sistema tako rekoč ni, in opozorili, da sistem ni povezan s s sistemom eNaročanja, ki po navedbah zdravnikov in bolnikov pogosto zataji.

S februarjem bodo delodajalci morali za zaposlene za začasne zadržanosti od dela obvezno prevzemati elektronski bolniški list prek spletnega sistema SPOT (prej eVEM).

Dostop s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Novosti so tudi za zavarovance, ki bodo s kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko dostopali do svojih bolniških listov. Delodajalcu pa ne bo treba čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč ga bo lahko prevzel sam kadarkoli, prinaša pa tudi poenostavitev oddaje zahtevkov za povračilo nadomestila plače na ZZZS.

Prva faza nadgradnje aplikacije, ki so jo morale izvesti ambulante, je po ocenah ZZZS znašala 356.000 evrov. Te stroške so ambulantam povrnili v okviru splošnega dogovora za lansko leto, 285 evrov za vsak tim. Strošek ministrstva za javno upravo je do zdaj znašal 60.000 evrov, končni pa bo okoli 80.000 evrov, kar bo pokrito iz evropskih sredstev.

Bolniški list je javna listina, s katero zavarovanec dokazuje upravičeno zadržanost od dela zaradi bolezni, poškodbe ali v drugih upravičenih primerih. Ob nastopu bolniške odsotnosti osebni zdravnik ob klicu ali obisku odpre bolniški stalež, ob zaključku staleža pa od njega dobimo potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga je treba dati delodajalcu.