Uveljavitev novih pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja bolnikom prinaša širši obseg pravic do nekaterih medicinskih pripomočkov, na drugi strani pa manj administracije predvsem za družinske zdravnike in pediatre. Večina dodatnih pripomočkov, opredeljenih v 10 milijonov evrov težki noveli pravil, bo bolnikom dostopna od junija.

Novela pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je v veljavo stopila 8. februarja, je bila po besedah generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Marjana Sušlja finančno zahtevna. Kot je izpostavi na današnji novinarski konferenci, je njena vsebina usmerjena predvsem v dve področji, in sicer v širitve pravic zavarovancev, zlasti na področju medicinskih pripomočkov, drugi del pa v administrativno razbremenjevanje.

Pri pravicah zavarovancev je Sušelj izpostavil širitev pravic na področju inkontinence. “Zavarovancem z inkontinenco omogočamo dodatno plenico na dan, s prejšnjih treh na štiri. Tisti, ki imajo najtežjo inkontinenco, pa so upravičeni do dveh dodatnih plenic,” je pojasnil.

“Že danes več kot 80.000 zavarovanih oseb prejema najmanj en pripomoček iz skupine inkontinence,” je dodal vodja oddelka za medicinske pripomočke pri ZZZS Drago Perkič. Po njegovih besedah pravico za te bolnike širijo še na mobilne hlačke. “Te pomenijo lažjo oskrbo oseb z inkontinenco, predvsem ko gre za starejše osebe z demenco,” je dejal in pojasnil, da bo lahko zavarovana oseba namesto dveh plenic tako uveljavljala pravico do mobilnih hlač.

Nov senzorski sistem za sladkorne bolnike

Drugi pomemben sklop širitve je po Sušljevih besedah na področju zdravljenja sladkorne bolezni. “Tu smo neke vrste pionirji. Uvajamo namreč nov sodoben senzorski sistem za posameznega bolnika, s katerim bo spremljal nivo glukoze v krvi. Gre za elektronski pripomoček, ki spremlja vsa nihanja in potem daje bolniku in zdravniku podlago za ustrezno ukrepanje,” je dejal.

Posamezni bolnik s sladkorno boleznijo se je pri dosedanjem načinu zdravljenja na mesečnem nivoju približno 250-krat zbodel v konico prstov, večina teh vbodov pa po Sušljevih besedah z novim pripomočkom ne bo več potrebna.

Novost tudi za slepe in slabovidne

Perkič je med drugim izpostavil tudi širitev pravic za slepe in slabovidne. Doslej so bili namreč ti upravičeni do Braillovega stroja ali Braillove vrstice, z novelo pravil pa se ta dva pripomočka med seboj ne bosta več izključevala. Vse te pravice bodo sicer zaradi finančnih posledic v veljavo stopile 1. junija.

Napotnico vam bo lahko podaljšal specialist

Pri poenostavljanju postopkov uveljavljanja pravic pa je generalni direktor kot najpomembnejšo novost izpostavil izdaje napotnic. “Napotnico za obisk specialista daje družinski zdravnik. Doslej so morali bolniki, če je rok potekel, ponovno k družinskemu zdravniku, nova pravila pa omogočajo, da v kolikor je to smiselno, lahko sam specialist podaljša veljavnost napotnice največ do dveh let,” je dejal.

Draga zdravila na daljši obnovljivi recept

Direktorica področja za odločanje o pravicah za medicinske pripomočke Ana Vodičar je med novostmi naštela tudi omilitev omejitev pri izdaji dragega zdravila oz. zdravila, katerega cena pakiranja presega 200 evrov. Prej je lahko zdravnik predpisal letni obnovljivi recept, a je v lekarni bolnik prevzel zdravilo le za potrebe enega meseca. “Po novem pa bo tudi za draga zdravila lahko v lekarni prevzel zdravilo za obdobje do treh mesecev. Ta novost bo najbolj pomembna za bolnike z virusom HIV, za zdravljenju hepatitisa, multiple skleroze ter tudi določena biološka zdravila za revmo,” je strnila Vodičarjeva.

Bolniški list odslej elektronski

ZZZS je uvedel tudi t. i. elektronski bolniški list. Za bolniške odsotnosti od 1. februarja lahko tako vsi delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so vpisani v poslovni register, prevzemajo potrdila o upravičeni zadržanosti od dela prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.

Zavarovanim osebam ni več treba potrdil fizično prinašati delodajalcu, prav tako tudi samo zaradi izdaje potrdila ob zaključku bolniškega staleža ni potreben obisk pri osebnem zdravniku, če ta strokovno oceni, da osebni pregled ni potreben. S tem ZZZS poenostavlja postopek uveljavljanja pravice do nadomestila plače tako za zavarovane osebe kot za delodajalce in hkrati razbremenjuje družinske zdravnike in pediatre.