Ministrstvo za izobraževanje je objavilo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/25. Na srednjih šolah je razpisanih 26.066 vpisnih mest. Informativni dnevi so predvideni 16. februarja ob 9. in 15. uri in 17. februarja ob 9. uri.

Osnovno šolo v tem šolskem letu zaključuje 21.305 učencev (lani 21.571). Za njihovo nadaljnje šolanje je razpisanih skupno 26.066 mest (lani 25.560), od tega v programih nižjega poklicnega izobraževanja 844 mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 6954, v programih srednjega strokovnega izobraževanja pa 10.540, so v sporočilu za javnost zapisali pri ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

V programih splošnih gimnazij je razpisanih 5966 mest, od tega v zasebnih šolah 476. V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo tehniška, umetniška in ekonomska gimnazija, je razpisanih 1762 mest. Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7728 mest.

Podravska regija na drugem mestu 

Največ mest za bodoče dijake in dijakinje je razpisanih v osrednjeslovenski regiji, kjer se jih bo v naslednjem šolskem letu lahko v srednjih šolah izobraževalo 6984. Sledita podravska regija s 4332 razpisanimi mesti in savinjska regija s 3356 razpisanimi mesti.

V gorenjski regiji je na voljo 2706 razpisanih mest, v jugovzhodni regiji 2254, v goriški regiji 1478, v pomurski regiji pa 1334 mest. Sledijo še obalno-kraška regija s 1238 razpisanimi mesti, koroška s 864 mesti, zasavska s 750, posavska s 552 in primorsko-notranjska s 398 razpisanimi mesti.

Nova mesta tudi v poklicnem izobraževanju 

Poleg mest, namenjenih učencem, šole razpisujejo še mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicne tečaje in maturitetni tečaj, po katerih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili določen poklic oziroma so že zaključili določeno srednješolsko izobraževanje, vendar želijo svoje izobraževanje še nadgraditi, ali pa želijo pristopiti k opravljanju splošne mature.

Za nadaljevanje izobraževanja po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja je v programih poklicno-tehniškega izobraževanja na voljo 3132 vpisnih mest. V tovrstne programe se lahko vpišejo tisti dijaki, ki so predhodno uspešno zaključili ustrezen triletni program srednjega poklicnega izobraževanja, želijo pa pridobiti višjo stopnjo izobrazbe.

Za programe poklicnega tečaja so letos razpisana 204 vpisna mesta. Za maturitetni tečaj pa je razpisanih 432 mest v javnih šolah in 36 mest v zasebni šoli.

Tudi v šolskem letu 2024/2025 se bodo lahko dijaki na nekaterih šolah izobraževali v vajeniški obliki. Dijaki in dijakinje se bodo lahko v vajeniški obliki izobraževali v 21 programih, in sicer na 18 šolah.

Ministrstvo je objavilo tudi razpis prostih mest za novince v vzgojnem programu dijaških domov za šolsko leto 2024/2025. Skupaj je predvidenih 2094 mest, kar je sicer 70 mest manj kot za šolsko leto 2023/2024, vendar še vedno 97 prostih mest več, kot je bilo lani dejansko sprejetih novincev.

Kakšni so roki? 

Kandidati morajo prijavnico za vpis v srednje šole oddati najkasneje do 2. aprila. Kandidati, ki se bodo prijavili v izobraževalni program, za katerega je treba predhodno opraviti preizkus nadarjenosti pa se morajo za opravljanje preizkusa nadarjenosti prijaviti do 4. marca. Prav tako morajo do 4. marca oddati ustrezno dokumentacijo za ugotavljanje izpolnjevanja vpisnih pogojev tudi kandidati, ki se bodo prijavljali v športne oddelke gimnazijskih programov.

Ministrstvo bo 8. aprila na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, predvidoma po 15. uri, objavilo stanje prijavljenih kandidatov glede na regijo, šolo in program. Kandidati imajo potem čas do 23. aprila, da svojo prijavnico prenesejo na drugo šolo ali v drug izobraževalni program, to pa lahko storijo tudi večkrat.

24. maja bo objavljen seznam šol, ki bodo vpis v šolsko leto 2024/2025 omejile. Kandidati pa se bodo dejansko vpisovali v srednjo šolo po zaključku 9. razreda. Prvi krog izbirnega postopka bo potekal med 17. in 21. junijem. Kandidati, ki ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka, bodo prijavnico za drugi krog oddali do 26. junija.

Rok za prijavo v programe, v katere se lahko vpisujejo dijaki, ki so predhodno uspešno zaključili ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja, je 13. maj. Stanje prijavljenih kandidatov v tovrstne programe bo na spletni strani objavljeno 17. maja, kandidati pa bodo lahko svojo prijavnico prenesli na drugo šolo ali v drug izobraževalni program do 3. junija. Srednje šole bodo kandidate v primeru omejitve vpisa obvestile najkasneje 20. junija.

Rok za prijavo v program poklicnega ali maturitetnega tečaja je 5. septembra, srednje šole pa bodo prijavljene kandidate o morebitnih omejitvah vpisa obvestile najkasneje 24. septembra.

Kandidati se lahko v izobraževalne programe prijavijo s prijavnico, ki je dostopna na povezavi https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-srednjo-solo. Prijavnico za vpis oddajo na svoji osnovni šoli ali izbrani srednji šoli.

STA