Ministrstvo za notranje zadeve je danes objavilo posebni javni natečaj za položaj generalnega direktorja policije, ki ga trenutno kot vršilec dolžnosti zaseda Boštjan Lindav. Lindava je vlada za v. d. generalnega direktorja policije imenovala na ustanovni seji 1. junija, potem ko je s položaja razrešila Antona Olaja.

Danes pa je ministrstvo za notranje zadeve objavilo posebni javni natečaj za položaj generalnega direktorja policije s polnim mandatom. Kandidati se lahko na natečaj prijavijo do 6. septembra. Kateri kandidati izpolnjujejo pogoje in so po svoji strokovni usposobljenosti primerni za ta položaj, bo ugotavljala posebna natečajna komisija, ki jo imenuje Uradniški svet. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let.

Med pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, je najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Kandidat mora med drugim imeti ustrezne psihofizične sposobnosti, mora biti varnostno preverjen, ne sme biti pravnomočno obsojen ali obtožen kaznivega dejanja. Imeti mora opravljen izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter imeti dostop do tajnih podatkov. Zahtevana izobrazba je končano specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni oz. univerzitetni izobrazbi.

Prijavi morajo kandidati priložiti vizijo prednostnih nalog in razvoja policije v času trajanja mandata.