Letošnji svetovni dan okolja, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Zemlja je le ena. S tem poziva k ponovni vzpostavitvi ravnovesja z naravo in spremembam v načinu prehranjevanja, življenja, dela in gibanja. Slovenija se na področju varstva okolja po več kazalnikih uvršča med najboljše države na svetu, poudarja minister Uroš Brežan.

Okolje v Sloveniji med najbolj cenjenimi in ohranjenimi

Samo ena Zemlja je bilo geslo stockholmske konference leta 1972. “50 let pozneje je geslo še vedno aktualno – Zemlja je naš edini dom in človeštvo mora varovati svoje omejene vire. Poudarek je na čistejšem, bolj zelenem in trajnostnem življenju, v sožitju z naravo. V to bodo morale biti usmerjene tako politike kot tudi individualne odločitve,” so zapisali na državnem statističnem uradu.

Svetovni dan okolja je eden najstarejših svetovnih dni, ki jih obeležujemo na pobudo Združenih narodov in njenega okoljskega programa. Letos ta dan poteka 48. zapored.

Ponosen in zadovoljen sem, da je okolje v Sloveniji cenjeno in ohranjeno v takšnem obsegu. Po mednarodnih ocenah se na tem področju namreč uvrščamo med najboljše na svetu,” pa je v sporočilu za javnost zapisal minister za okolje in prostor Brežan. “Imamo visoko biotsko raznovrstnost, veliko zaščitenih območij, bogati smo z vodo in gozdom. Gre za skupno delo in uspeh vseh generacij, za kar si bom kot minister za okolje prizadeval, da ga skupaj z vami še nadgradimo,” je dodal.

Zemlja je preobremenjena

Podnebne spremembe, izguba narave in biotske raznovrstnosti ter onesnaževanje in odpadki kažejo, da je Zemlja preobremenjena. Hkrati milijardam ljudi primanjkuje dohodkov, hrane, bivališča, zdravja, oskrbe in izobraževanja. Dodatno zaskrbljenost povzročata še energetska in prehranska kriza, ki sta se pojavili ob pandemiji covida-19, izpostavljajo na okoljskem ministrstvu.

Rešitev te dileme je preoblikovanje naših gospodarstev in družbe, da bi postale vključujoče, pravične in bolj povezane z naravo. Preusmeriti se moramo od škodovanja planetu k zdravljenju planeta. Zaščititi moramo kar imamo, in vrniti, kar smo izgubili, da bi napredovali v boljšo in bolj trajnostno prihodnost, v kateri bomo lahko uspeli vsi,” so zapisali.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) Sloveniji pripada manj kot 0,004 odstotka celotne zemeljske površine in le 0,014 odstotka kopnega, vendar na tej površini živi več kot odstotek vseh znanih živečih vrst bitij na Zemlji in več kot dva odstotka kopenskih. Tako veliko število vrst na tako majhnem prostoru uvršča Slovenijo med naravno najbogatejša območja Evrope in sveta.

Več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena (56 odstotkov predstavljajo zavarovana območja, naravne vrednote, evropsko naravovarstveno omrežje Natura 2000 ter ekološko pomembna območja. Slovenska narava je še posebej varovana v 51 naravnih parkih, 56 naravnih rezervatih in enem strogem naravnem rezervatu, 1164 naravnih spomenikih ter 114 spomenikih oblikovane narave.

STA