V NSi zahtevajo nujno sejo komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bi razpravljali o poslovanju podjetja Star Solar v lasti premierja Roberta Goloba s podjetji v državni lasti, predvsem Borzenom. Po njihovih besedah je treba namreč razčistiti, ali gre za kršitev zakona o preprečevanju korupcije in kako je Golob zagotovil nepristranskost.

Kako je zagotovil, da med opravljanjem svoje funkcije ni kakorkoli vplival na poslovanje Borzena?

Kot je razvidno iz evidence Erar, je podjetje Star Solar med letoma 2014 in 2023 od državnega operaterja trga z električno energijo Borzen prejelo približno 2,15 milijona evrov. Zadnje nakazilo v višini dobrih 5000 evrov je podjetje prejelo decembra lani, Golob pa je stoodstotni lastnik podjetja postal novembra lani, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal poslanec NSi Janez Žakelj.

V času, ko je bil Golob predsednik vlade, njegova žena pa lastnica podjetja, je podjetje Star Solar od Borzena prejelo približno 230.000 evrov. Po Golobovem uradnem prevzemu lastništva podjetja je to prejelo dobrih 14.000 evrov, kar po Žakljevih besedah pomeni, da predsednik vlade in Gibanja Svoboda nemoteno posluje z državnimi podjetji.

"Ključno je natančno pojasnilo, kako je predsednik vlade zagotovil, da med opravljanjem svoje funkcije ni kakorkoli vplival na poslovanje Borzena," je poudaril Žakelj. Ob tem je izpostavil imenovanje članov nadzornega sveta Borzena in odločitev, da vodenje družbe z lanskim septembrom prevzame Mojca Kert, pred tem zaposlena v družbi Gen-I, ki jo je takrat vodil Golob.

Ali premierjevi interesi vplivajo na oblikovanje prihodnje energetske politike Slovenije?

V NSi opozarjajo tudi na tveganje, da bi premierjevi zasebni interesi vplivali na oblikovanje prihodnje energetske politike Slovenije. "Ta vlada, kot veste, namreč agresivno spodbuja uvajanje vseh oblik obnovljivih virov energije, predvsem fotovoltaike, druge energetske vire pa po našem mnenju zapostavljajo," je dejal Žakelj.

Komisiji predlagajo štiri sklepe. Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) želijo pozvati k prednostni obravnavi zadeve, vlado pa k pripravi poročila o Golobovem izogibanju nasprotju interesov v razmerju do Borzena. Finančno upravo bi morali po njihovem mnenju pozvati k natačnemu pregledu poslovanja Star Solar, Borzen pa k pripravi poročila o izplačilih v okviru podpornih shem za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in visoko učinkovito soproizvodnjo toplote in elektrike od leta 2010.

Kot je napovedal Žakelj, bodo na seji zahtevali tudi jasne odgovore o poslovanju Star Solar. Med drugim jih zanima, zakaj je Borzen temu podjetju nakazal več sredstev, kot je to prikazalo celotnih prihodkov od prodaje, in zakaj se je družina Golob odločila za "tako zapleteno strukturo financiranja odkupa podjetja Star Solar".

V KPK prejeli prijavo

Golob je izključni lastnik podjetja Star Solar, ki je registrirano za "drugo proizvodnjo električne energije", postal po sporazumni razvezi zakonske zveze in s tem povezani delitvi premoženja z nekdanjo ženo. Direktor podjetja je po novem Miran Klanjšček. Podjetje je sicer od leta 2012 vključeno v podporno shemo za proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov energije. Z energetskim zakonom iz leta 2008 je država namreč uvedla finančne spodbude za taka podjetja.

"Podjetje Borzen na podlagi tega izplačuje za štiri proizvodne naprave obratovalne podpore na osnovi proizvedenih neto količin elektrike. Podporna shema se izvaja na podlagi javno objavljenega poziva, na katerega se lahko ob vnaprej znanih in javno objavljenih pogojih vključijo vsi zainteresirani imetniki proizvodnih naprav," so glede tega pojasnili v kabinetu predsednika vlade.

V KPK so v zvezi z Golobovim lastništvom podjetja prejeli prijavo, ki jo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu. Zakon sicer po njihovih pojasnilih lastništva ne prepoveduje, omejitev poslovanja s podjetjem pa velja le za vlado.

STA