Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Odlok določa, da se prekine izvajanje preventivnih dejavnosti, zobozdravstvenih storitev, razen nujnih in tistih, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, in porodov na domu.

Večina pregledov odpovedanih

Poleg tega določa, da se odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen tistih, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkološke storitve in obravnava nosečnic. Odlok določa tudi prerazporeditev zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v mreži javne zdravstvene službe na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, vključevanje koncesionarjev in zagotovitev izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Te storitve bodo še naprej izvajali

Odlok določa, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Ob tem pa se lahko, ob upoštevanju priporočil za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje, izvajajo naslednje preventivne zdravstvene storitve:

  • preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta,
  • nujni predhodni preventivni pregledi delavcev pred zaposlitvijo,
  • nujni pregledi operativnih gasilcev.

Načrtovanih porodov na domu ne bo

Prekine se izvajanje tudi vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti, z izjemo nujnih zobozdravstvenih storitev in storitev, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja.

Prekine se tudi izvajanje načrtovanih porodov na domu.

Poleg tega določa, da se pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. To velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja.