Povprečna plača za april se je v primerjavi z marcem zvišala tako v javnem kot zasebnem sektorju. V bruto znesku je nanesla 2343,89 evra, kar je nominalno 1,3, realno pa 0,3 odstotka več kot marca. Povprečna neto plača za april je znašala 1487,66 evra in je bila od plače za marec nominalno višja za 1,2, realno pa za 0,2 odstotka.

Najvišjo bruto plačo prejeli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Povprečna bruto plača v javnem sektorju se je aprila v mesečni primerjavi zvišala za 1,5 odstotka na 2580,50 evra, v institucionalnem sektorju država je bila višja za 1,2 odstotka in je znašala 2582,50 evra, v zasebnem sektorju pa se je zvišala za 1,3 odstotka na 2236,81 evra, izhaja iz danes objavljenih podatkov državnega statističnega urada.

Povprečna neto plača v javnem sektorju je za april znašala 1638,45 evra, v zasebnem pa 1419,41 evra.

V povprečju so najvišjo bruto plačo za april prejeli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, znašala je 3337,30 evra, ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, kjer je povprečno znašala 3336,36 evra. Pri zadnjem področju dejavnosti se je povprečna bruto plača mesečno tudi najbolj zvišala, in sicer za 5,6 odstotka. Po drugi strani je bila najnižja povprečna bruto plača za april v gostinstvu, znašala je 1720,60 evra.

Kot so ob objavi statistični podatkov o plačah še zapisali na statističnem uradu, so pri izračunu podatkov o plačah prešli na nov podatkovni vir. Za pripravo mesečne statistike plač so začeli uporabljati podatke iz obračuna davčnega odtegljaja za dohodke, od katerih se obračunajo davčni odtegljaj in/ali prispevki za socialno varnost (obrazec REK-O).

STA