Pred kratkim je v veljavo stopila evropska direktiva, ki določa ukrepe za preglednost plačil, kot so informacije o plačah za iskalce zaposlitve, pravica do seznanitve z ravnjo plač zaposlenih, ki opravljajo enako delo, in obveznosti poročanja o razlikah v plačilih med spoloma za podjetja z več kot 100 delavci, so sporočili z ministrstva za delo.

V nacionalno zakonodajo jo morajo prenesti v treh letih

Direktiva o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanja, kot se uradno imenuje, vključuje več ukrepov za delodajalce javnega in zasebnega sektorja.

Za tiste, ki zaposlujejo več kot 50 zaposlenih, predvideva, da morajo svoje zaposlene seznaniti z merili, ki se uporabljajo za določanje višine plače in napredovanja. Prav tako narekuje ukrepe, ki naj bi zagotovili, da plačilne politike zagotovijo enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti, ter ukrepe, ki naj bi žrtvam diskriminacije omogočili uveljavljanje pravic do enakega plačila in zahtevo za polno odškodnino, so pojasnili na ministrstvu.

Države članice EU morajo direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti v treh letih.

Delodajalci z več kot 100 zaposlenimi bodo morali skladno z direktivo obvezno poročati o različnih vidikih razlik v plačilu med spoloma. Za delodajalce z več kot 250 zaposlenimi velja prva obveznost poročanja 7. junija 2027, nato pa vsako leto; za delodajalce s 150 do 249 zaposlenimi je prva obveznost poročanja 7. junija 2027, nato pa vsaka tri leta; za delodajalce z več kot 100 zaposlenimi pa se obveznost poročanja začne 7. junija 2031, nato pa bodo k temu obvezani vsaka tri leta.

Kaj se bo zgodilo, če bodo našli neupravičene razlike v plačah?

Obveznost poročanja se nanaša na razlike v plačah med spoloma pri plači in variabilnih delih plače ter velja za vse zaposlene. “Če poročanje o plačah pokaže neupravičeno in neodpravljeno razliko v povprečni plači, ki znaša več kot pet odstotkov v katerem koli plačnem razredu, se izvede skupna ocena plač s predstavniki zaposlenih,” so poudarili na ministrstvu.

Glede na direktivo bodo države članice določile tudi pravila o učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kaznih za kršitve pravic in obveznosti v zvezi z načelom enakega plačila za enako delo. Za javna podjetja bodo predpisale ukrepe, skladno s katerimi bodo gospodarski subjekti pri izvajanju javnih naročil ali koncesij izpolnjevali svoje obveznosti v zvezi z načelom enakega plačila za enako delo.

STA