Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je ustavilo postopek obravnave predloga uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah in ga umaknilo. Ker se je izkazalo, da obstajajo pomisleki in različno razumevanje uredbe, je ministrstvo začelo pogovore z deležniki, najprej z združenji občin, je sporočilo.

Začenjajo pogovore z združenji občin

Kot je danes objavilo ministrstvo, v javni obravnavi predloga uredbe ni prejelo veliko predlogov. "Se je pa po zaključku javne obravnave pokazalo, da vseeno obstajajo nekateri drugi pomisleki in različni pogledi glede predlagane vsebine in glede samega razumevanja uredbe," pravi ministrstvo.

Zato je še pred zaključkom javne obravnave začelo pogovore in usklajevanja s ključnimi deležniki, začenši z združenji občin, ki jih ta problematika najbolj zadeva.

Ministrstvo je po dodatni proučitvi predloga uredbe ustavilo postopek obravnave in ga umaknilo. "Ker pri deležnikih obstajajo potrebe in želje po nadaljevanju pogovorov in ureditvi tega področja, bomo pogovore nadaljevali, oblikovali nov predlog in ga šele nato uvrstili v javno obravnavo," so navedli.

Meritve hrupov

Glede na predlog uredbe, kot je bil v javni obravnavi, se mejne vrednosti kazalcev hrupa za prireditve ali shode glede na sedanjo ureditev ne bi spremenile, bi moral po novem na prireditvah, ki bi trajale dlje kot do 22. ure, pooblaščeni izvajalec izvajati meritve hrupa.

V stranki SDS so v torek izrazili ogorčenje, saj da se skuša omejiti javne prireditve na prostem, med drugim gasilske veselice. Izdelava poročila o emisiji hrupa bi stala, težava bi lahko bila tudi, da bi hkrati potekalo več prireditev, kot je pooblaščenih izvajalcev meritev hrupa, so dejali.

Predvidena omejitev, da bi lahko z zvočnim hrupom obremenjene prireditve trajale največ do 24. ure oz. na praznik ali dela prost dan največ do 2. ure, bi onemogočila prireditve, kot so gasilska tekmovanja, ki se prevesijo v gasilsko veselico, so opozorili.

Poslanci SDS so napovedali zahtevo za sklic seje odbora DZ. Nasprotovanje predlagani uredbi so izrazili tudi v NSi in SD.

Ministrstvo je v odzivu navedbe SDS označilo za zavajajoče in zanikalo, da bi se omejevalo izvedbo prireditev na prostem. Nova bi bila le meritev hrupa po 22. uri, število prireditev izven prireditvenega prostora, ki se lahko izvedejo na istem kraju v enem koledarskem letu in trajajo tudi v čas noči, pa bi se po po predlogu povečalo s sedanjih 12 na 18 prireditev na leto.

Kot so poudarili, so želeli urediti možnosti, da se v lokalnem okolju prireditve izvajajo, hkrati pa okoliškim prebivalcem omogočiti pravico do spanja.

STA