Ob pojavu novega koronavirusa se je v javnosti pričelo tudi omenjati, da naj bi direktorji slovenskih zaporov so zaradi preprečevanja okužbe s COVID-19 začeli podpisovati prva dovoljenja obsojencem za prekinitev prestajanja zaporne kazni. Obsojence naj bi izpuščali že šest mesecev pred iztekom kazni.

Zakon še ni v veljavi

Iz službe za odnose z javnostmi Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) so sporočili, da je državni zbor res sprejel zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni, vendar ta še ni bil objavljen v Uradnem listi in zato še ni stopil v veljavo. »Aktivnosti, vezane na ta zakon, še ne tečejo nobenem v zavodu,« so poudarili.

Informiranje tudi pri tujih zaporskih upravah

Sicer pa so na UIKS v okviru preprečevanja okužb z novim koronavirusom sprejeli potrebna navodila o preventivnih ukrepih in protokole ravnanja.

URSIKS: »Vsi ukrepi, ki se izvajajo, dodajajo, imajo osnovni namen dobrobit zdravja vsakega posameznika, tako zaprte osebe kot tudi zaposlenih in nikakor ne želijo zaprtim osebam jemati več, kot je potrebno za ohranjanje zdravja in varnega okolja.«

»Informacije in aktualne razmere glede koronavirusa redno spremljamo in sledimo navodilom pristojnih organov. O ukrepih na tem področju smo se informirali tudi pri tujih zaporskih upravah. Generalni urad URSIKS je vsem zavodom za prestajanje kazni zapora in prevzgojnemu domu poslal podrobna navodila o preprečevanju in ukrepanju v primeru okužbe s koronavisurom (SARS-CoV-2), vezano na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje so pojasnili.

Brezplačna možnost za telefonski klic ali elektronsko pošto

Vsi sprejeti ukrepi so predstavljeni tudi obsojenim in priprtim osebam. »Večinoma zaprte osebe ukrepe sprejemajo z odobravanjem, se pa kje najde tudi vzrok za dodatno pojasnjevanje. Iščemo različne možnosti, da nagovarjamo nastalo situacijo. Situacija se lahko hitro menja. Zaprte osebe usmerjamo na stik s svojci preko telefona, zato jim je v ta namen URSIKS tudi omogočil, sicer v omejenem okviru, da je vsak lahko dobil omejeno brezplačno možnost za telefonski klic ali elektronsko pošto. Na vseh lokacijah zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu je situacija stabilna, tudi v ZPKZ Maribor,« so razložili v URSIKS.

Obiski in izhodi zaprtih oseb iz zavoda prepovedani

In kako je v mariborskih zaporih? Tačas je v zavodu 165 zaprtih oseb, kapaciteta zavoda je 140. »Vezano na ukrepe pred širitvijo novega koronavirusa je ustavljeno delo v JGZ (Javni gospodarski zavod Rinka), prepovedani so tudi obiski in izhodi zaprtih oseb iz zavoda. Trenutno je na prekinitvi kazni, po 82. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, 9 obsojencev, ki so izpolnjevali kriterije, ki jih predpisuje zakon,« sporočajo iz URSIKS.

URSIKS: »Trenutno je na prekinitvi kazni, po 82. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, 9 obsojencev.«

Vsi ukrepi, ki se izvajajo, dodajajo, imajo osnovni namen dobrobit zdravja vsakega posameznika, tako zaprte osebe kot tudi zaposlenih in nikakor ne želijo zaprtim osebam jemati več, kot je potrebno za ohranjanje zdravja in varnega okolja. »O vseh ukrepih so zaprte osebe redno obveščene, še posebej glede samozaščitnega ukrepanja, kar se spremlja in po potrebi spodbuja,« še navajajo.

V jedilnici razdalja med osebami

Spremembe v tem času so udi v prostorih, kjer se zaporniki prehranjujejo. »Obroki so v zavodski jedilnici v manjših skupinah, da se lahko zagotavlja priporočena razdalja med osebami. Vsem, ki vstopajo v zavod se meri telesna temperatura (tudi zaposlenim). V sobah je na voljo umivalnik s toplo in hladno vodo, da lahko zaprte osebe in zaposleni skrbijo za pogostejše umivanje rok, na različnih točkah v zavodu je na voljo tudi razkužilo,« še pojasnjujejo v URSIKS.

URSIKS: »V sobah je na voljo umivalnik s toplo in hladno vodo, da lahko zaprte osebe in zaposleni skrbijo za pogostejše umivanje rok, na različnih točkah v zavodu je na voljo tudi razkužilo.«

Večkrat na dan izvedejo razkuževanje izpostavljenih predmetov (kljuke, stikala, vrata…). »Posebna skrb je namenjena vsem, ki na novo pridejo v zapor/pripor s t. i. 14 dnevno karanteno. Vsi zaposleni pri svojem delu, kjer prihajajo v bližji stik z zaprtimi, preventivno nosijo zaščitne maske in rokavice. Zdravnik je na voljo v zavodski ambulanti štirikrat tedensko, psihiater enkrat tedensko,« so opisali razmere v mariborskih zaporih.