Predlog zakona o medicinskih pripomočkih zavira delovanje gospodarskih subjektov in zmanjšuje dostopnost medicinskih pripomočkov, menijo v zbornici ponudnikov teh pripomočkov pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ter lekarniški in obrtno-podjetniški zbornici. Ministrstvo za zdravje pozivajo, naj v dopolnjeni različici upošteva njihove pripombe.

Iz mariborskih lekarn so za nas odgovorili, da je zakon pomanjkljiv, saj ne naslavlja vseh dilem, ki jih prinašata novi uredbi, poleg tega pa distributerjem - tudi lekarnam, nalaga nove obveznosti. "Nesprejemljivo je, da ni razmisleka, kakšne posledice bodo imele vse te dodatne (finančne in siceršnje) obremenitve na preskrbo prebivalcev z medicinskimi pripomočki v Republiki Sloveniji," so zapisali. 

Po novem prijava na agencijo 

Med drugim bi morali tako vsakega od medicinskih pripomočkov, ki jih izdajamo, prijaviti na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Postaviti bi morali tudi odgovorne osebe, pa čeprav obveznosti niso jasno opredeljene – v skladu z uredbo naj bi lekarne preverile, ali je za medicinski pripomoček pripravljena izjava EU o skladnosti in zadostovalo bi, da se določi, da distributer v maloprodaji informacijo pridobi od svojega dobavitelja, v svoji dokumentaciji pa le zabeleži, da je bil obstoj izjave preverjen; pri tem je pomembno izpostaviti, da so globe določeno previsoko in absolutno nesorazmerno,

Nadalje, se po njihovem mnenj nalagajo dodatna finančna bremena lekarnam – uvedba letne pristojbine v uravnilovki – ne glede na velikost lekarne in ne glede na vrsto pripomočkov, ki jih lekarna izdaja.

"Vse navedeno pomeni, da bodo morale lekarne dodatno zaposliti osebe, ki se bodo ukvarjale z izpolnjevanjem teh nalog, ali dodatno obremeniti obstoječe zaposlene, hkrati pomeni tudi dodatno finančno obremenitev," so še izpostavili,

V kolikor bo lekarnam naloženih več obveznosti in odgovornosti, bo v lekarnah na izbiro čedalje manj medicinskih pripomočkov, saj obvladovanje nabave, pridobivanje dokumentacije, shranjevanje in izdaja ne bodo več vzdržni. "Prijava vsakega novega pripomočka na agencijo za lekarne zaenkrat ni izvedljiva. V lekarnah izdajamo in prodajamo preko 5.000 medicinskih pripomočkov in dodatno prijavljanje pomeni dodatno obremenitev kadra, ki glede na nizko tveganje večine MP, ki se izdajajo v lekarnah, nima neke dodane vrednosti glede zagotavljanja varnosti pacientov. "

"Še obravnavamo pripombe"

Iz ministstva za zdravje pa sporočajo, da je bil predlog zakona o medicinskih pripomočkih v javni razpravi med 17. 1. 2024 in 19. 2. 2024. "V času javne razprave so imeli vsi deležniki možnost podati komentarje in predloge za spremembo predloga. Komentarje in pripombe sedaj obravnava delovna skupina, ki bo ob preučitvi odzivov pripravila morebitne spremembe predloga zakona o medicinskih pripomočkih. Delovna skupina še ni obravnavala vseh pripomb, posledično končen predlog zakona še ni pripravljen. Ko bo delovna skupina zaključila s tem delom, lahko deležniki tudi pričakujejo odziv ministrstva glede upoštevanih in neupoštevanih pripomb," so odgovorili.