Slovenija

Novi način obračunavanja omrežnine z dvomesečnim zamikom

Uredništvo , 04.07.23 ob 03:40

Agencija za energijo je sklenila, da se bo novi način obračunavanja omrežnine, začel uporabljati s 1. marcem prihodnje leto in ne v začetku leta.

Novi način obračunavanja omrežnine z dvomesečnim zamikom

Svet agencije je pred dnevi spremenil akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Na agenciji so pojasnili, da so v procesu implementacije nove metode obračunavanja omrežnine ugotovili, da je potrebna manjša sprememba oziroma dopolnitev akta. Dvomesečni zamik začetka uporabe novega sistema predstavlja glavno spremembo akta.

Tarifne postavke omrežnine se bodo razlikovale glede na časovne bloke

Tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo, ki skupaj z dodatki predstavlja okoli tretjino vrednosti računa za elektriko, se bodo sicer po novem razlikovale glede na posamezen časovni blok. Ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo najvišje, ko bo najmanj obremenjeno, pa najnižje.

Vsak od predvidenih časovnih blokov bo predstavljal obdobje znotraj dneva in bo določen ločeno za višjo in nižjo sezono ter delovni dan in dela prost dan. Časovnih blokov z različno tarifno postavko bo čez leto pet, znotraj dneva pa trije. Strošek za uporabo omrežja v posameznem časovnem bloku bo odvisen od obremenjenosti omrežja.

Predvidena je tako izrazito večja stroškovna obtežitev tarifnih postavk za moč v primerjavi s tarifnimi postavkami za energijo. To je razlika glede na dosedanjo delitev stroškov omrežja, ki je večji del stroškov omrežje porazdelila na tarifne postavke za energijo.

Najdražji časovni blok ena bo določen le v višji sezoni, najcenejši časovni blok pet pa bo nastopil le v nižji sezoni. Višja sezona je določena za mesece november, december, januar in februar, nižja sezona pa za mesece marec, april, maj, junij, julij, avgust, september in oktober. Ob dela prostih dnevih najdražji časovni blok ena nikoli ne bo nastopil.

Za vsak dan se bodo medtem na podlagi ur konične obremenitve sistema določile ure visoke obremenitve, ure srednje obremenitve in ure nizke obremenitve. Časovni bloki v urah visoke in srednje obremenitve med delovniki bodo usklajeni s trajanjem sedanje višje tarife, časovni bloki v urah nižje obremenitve pa s trajanjem nižje tarife.

Razločevanje med dogovorjeno in preseženo obračunsko močjo

Novost prihajajočega novega sistema je tudi razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo. Ta slednja predstavlja prekoračitev nad dogovorjeno močjo. Elektrooperater bo dogovorjeno obračunsko moč za vsakega odjemalca po zapletenem postopku in glede na njegovo priključno moč določil na podlagi njegove uporabe omrežja v preteklem obdobju.

Vsi končni odjemalci bodo že na računih, ki jih bodo prejeli ta mesec, pri postavkah za omrežnino obveščeni o dogovorjeni moči za 2024 po posameznih časovnih blokih, ki jo bodo lahko po potrebi tudi spremenili.

Za skupino gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev, torej tistih s priključno močjo, enako ali manjšo od 43 kilovatov, ki dogovorjene moči ne bodo spreminjali, je določeno prehodno obdobje dveh let po začetku uporabe novega obračunskega akta.

Če pa bodo gospodinjski odjemalci dogovorjeno moč, ki jim jo bo določil elektrooperater znotraj teh dveh let prehodnega obdobja, spremenili, pa se jim bo začela že s 1. marcem 2024 obračunavati tudi omrežnina za presežno moč.

STA