Nova KBM je uspešno pridobila certifikat Green Star za leto 2021 z oceno štirih zvezdic, kar jo uvršča v kategorijo »zeleni voditelj«.

Kdo lahko dobi Green Star certifikat?

Mednje sodijo podjetja, ki imajo trajnost močno vpeto v poslovno strategijo, vpeljava trajnostnih rešitev kaže rezultate, podjetje pa za doseganje podnebne nevtralnosti sodeluje z različnimi deležniki. Izdajatelj certifikata, Partnerstvo za trajno gospodarstvo (CER), je prepoznal njihov napredek in ugotovil, da Nova KBM že dlje časa stopa po poti zelene preobrazbe, ima zastavljene cilje in ukrepe za trajnostno poslovanje ter podnebno ukrepanje.

»Certifikat Green Star potrjuje, da smo na pravi poti; da uvajamo, glede na sektor, katerega del smo, smiselne in učinkovite ukrepe. Na podlagi poročila, ki smo ga prejeli, smo potrdili tudi naše cilje in zaveze na področjih, na katera se bomo osredotočili v prihodnje. V Novi KBM smo na dosežek ponosni, hkrati pa nas to priznanje za uspešnost na poti zelene preobrazbe dodatno motivira in nalaga odgovornost, da smo v prihodnje pri zastavljanju lastnih ESG ciljev še ambicioznejši,« je ob prejemu certifikata Green Star povedal direktor Sektorja marketing in komuniciranje Jure Bračko.

Certifikat Green Star predstavlja oceno poslovanja banke na področju trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja, temelji pa na mednarodnih okvirjih in standardih za trajnostno poročanje ter EU zakonodaji. Ocenjuje vpliv dejavnikov upravljanja, okolja ter družbe na podjetje in odtis ter vpliv podjetja na okolje, podnebje in družbo.