Z julijem 2024 v veljavo dokončno stopa nov ukrep Evropske unije, katerega namen je zmanjšati onesnaženje s plastiko. Po tej direktivi morajo vse plastenke in tetrapaki do prostornine treh litrov imeti pritrjene zamaške, ki jih med pitjem ni mogoče odstraniti. S tem ukrepom EU rešuje perečo težavo zamaškov, ležečih v naravi.

Nepriljubljeni zamaški postajajo norma

Čeprav so se ti zamaški začeli pojavljati lani poleti, pa bodo zdaj uradno postali obvezni. V Sloveniji so se proizvajalci že večinoma prilagodili novim predpisom, z julijem pa boste tako na vseh plastenkah in tetrapakih opazili pritrjene zamaške.

Cilj: zmanjšanje onesnaženja s plastiko

Glavni namen te direktive je zmanjšati onesnaženje s plastiko. Ljudje namreč prepogosto odvržejo zamaške kot ločen odpadek, kar prispeva k onesnaževanju okolja. Pritrjeni zamaški naj bi uporabnike spodbudili k recikliranju celotne plastenke, s čimer bi zmanjšali količino plastičnih odpadkov, ki končajo v naravi.

Direktiva je del širše strategije EU za ravnanje s plastiko, sprejete leta 2018. Strategija se osredotoča na izdelke iz plastike za enkratno uporabo, kamor poleg plastičnega pribora, kozarcev in slamic spadajo tudi plastenke in tetrapaki ter zamaški na njih. Poleg tega bo kmalu prepovedana tudi plastična embalaža za sadje, zelenjavo in toaletne potrebščine v hotelih.

Negativni odzivi in pritožbe

Sprememba je naletela na mešane odzive. Številni ljudje po celotni Evropski uniji so se pritožili zaradi nepraktičnosti pritrjenih zamaškov, mnogo nezadovoljstva pa je bilo izraženega tudi na družbenih omrežjih. Kljub temu pa EU vztraja pri ukrepu, saj verjamejo, da bo dolgoročno prinesel pozitivne učinke za okolje.