V letu 2024 bo v veljavi nov način obračunavanja omrežnine. Omrežnina se bo še naprej obračunavala glede na moč in energijo, spreminja pa se razmerje med tema dvema postavkama. Navedeno pomeni, da bodo odjemalci večji del omrežnine plačali glede na moč in manj glede na porabljeno energijo. Ker so stroški, potrebni za delovanje in prihodnji razvoj omrežij, povezani predvsem z zmogljivostjo omrežja in konično obremenitvijo omrežja, na Agenciji za energijo pravijo, da je prav, da se omrežnina v večji meri pokriva s tarifno postavko za moč.

Nenadna visoka poraba elektrika bo vodila v ogromne položnice

Piratska stranka opozarja, da bo omrežnina v povprečju dražja, z distributerjem boste imeli dogovorjeno maksimalno priklopno moč, ki jo boste morali spoštovati. V primeru da bo moč presežena (kar bo merjeno v 15-minutnih intervalih), se bodo plačevale drage sankcije. “Nenadna visoka poraba, zlasti v zimskem času, bo vodila v več 100 evrov visoke položnice. Če se vam bo denimo pokvarila kakšna novejša, bolj varčna naprava, vas bo vklop kaloriferja, starega grelca ali kuhinjske plošče, močno udaril po žepu,” ob tem svarijo in dodajajo, da želijo z novim sistemom elektrodistributerji kaznovati visoko porabo električne energije v zimskih mesecih, to je čas ko obnovljivi viri energije proizvajajo izredno malo energije in ko je poraba najvišja.

Pirati sklepajo, da bodo sredstva od tukaj verjetno šla v nadgradnjo nizkonapetostnega omrežja, da bo na ta način sčasoma omogočen priklop večjega števila solarnih panelov in vgrajene toplotne črpalke ter polnilnice električnih avtomobilov. Vse to naj bi vodilo v nižje emisije toplogrednih plinov in pomagalo upočasniti podnebne spremembe ter zmanjšati pojavnost ekstremnih vremenskih ujm, ki jo te prinašajo.

Trpeli bodo tisti, ki si ne morejo privoščiti varčnih in pametnih naprav

Gre za plemenit cilj, kljub temu pa ne moremo ignorirati ključnih vprašanj. Kdo bo za vse to plačal, kdo bo od tega sistema profitiral, kdo bo kaznovan in ali bi se dalo do cilja priti na enostavnejši, manj boleč način? Najbolj kaznovani bodo zagotovo revni ljudje, ki že danes trpijo energetsko revščino. Ljudje, ki si ne morejo privoščiti pametnih hiš, pametnih in varčnih naprav, ki bi porabo energije regulirale do te mere, da ne bo potrebno plačevati penalov. Kaznovani bodo ljudje v stiski, ljudje, ki se jim je kakšna naprava pokvarila in nimajo denarja ali možnosti za namestitev novih, bolj energetsko učinkovitih naprav. Na boljšem bodo trgovci z električno energijo, isti trgovci, ki že danes na trgu kockajo z energijo. Več kot bo energetske revščine, nižja kot bo domača poraba zaradi previsokih cen, več manevrskega prostora bodo imeli trgovci za svoje mešetarjenje,” navajajo.

Ob tem izpostavljajo boljše, ljudem prijaznejše alternetive, kot je gradnja novih jedrskih elektrarn, deljenje števcev, ki bi oznanili visoko porabo energije in spodbujanje za nakup varčnejših naprav ter energetsko sanacijo stavb. Te pa morajo biti enostavno dostopne vsakomur, tudi ekonomsko najšibkejšim, še izpostavijo.