Od 1. januarja 2020 veljajo nove, nižje cene omrežnine za energijo in obračunsko moč. Nove cene, predpisane s strani Agencije za energijo, za gospodinjske odjemalce si lahko ogledate spodaj.

Cene omrežnine za energijo:

VT: 0,03901 EUR/kWh oziroma 0,04759 EUR/kWh z DDV,

MT: 0,02999 EUR/kWh (0,03659 EUR/kWh z DDV),

ET: 0,03599 EUR/kWh (0,04391 EUR/kWh z DDV).

Cene omrežnine za obračunsko moč:

0,74142 EUR/kW oziroma 0,90453 EUR/kW z DDV.

Nove cene bodo upoštevane na računu za mesec januar 2020.