Jesen je pred vrati in s tem tudi sezona gob, ki v bližnje gozdove privabi številne ljudi. Žal pa se ti ne držijo vedno pravil nabiranja gozdnih plodov. Tako jih velikokrat nabirajo na napačen način ali v prevelikem številu. Neupoštevanje nekaterih pravil pa vas lahko stane precejšnjo globo.

Pravilo 2 kilogramov gob na osebo in 1 kilogram zelnatih rastlin

Posamezni obiskovalec gozda lahko v namen rekreativnega nabiranja za lastne potrebe nabere dnevno največ 2 kilogram gob, razen gob, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo samoniklih gliv, plodov, mahov in kostanja ter 1 kilogram zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst.

Pravilo dveh kilogramov velja tudi za kostanje.

Kdo nadzoruje obiranje gozdnih plohov?

Nadzor nabiranja gozdnih plodov, kamor štejejo gobe, zelnate rastline in mahovi izvaja gozdarska inšpekcija v skladu s programom dela izvaja, in sicer na podlagi prijav in ob intenzivni rasti gob.

Poleg gozdarske inšpekcije nadzor nad določbami Uredbe o varstvu samoniklih gliv vrši še inšpekcija za varstvo okolja in nadzorne službe za varstvo parkov.

Gozdarska inšpekcija hkrati z nadzorom nabiranja gozdnih sadežev in plodov običajno izvaja nadzor še vožnje v naravnem okolju. V primeru, da gre za zasebni gozd, mora njegov lastnik po določbah Zakona o gozdovih dovoliti rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali v skladu s predpisi.

Ta pravila morajo gobarji upoštevati, sicer sledi globa

Kot je zapisano v Uredbi o varstvu samoniklih gliv mora nabiralec gob spoštovati spoštovati nekaj preprostih pravil. V primeru, da jih ne, mu grozi globa od 208,65 evrov.

Pri nabiranju gob moramo upoštevati naslednja pravila:

  • goba mora imeti razvidne tiste morfološke značilnosti, na podlagi katerih je mogoče zanesljivo določiti vrsto,
  • prepovedana je takšna uporaba pripomočkov za nabiranje gob, ki lahko poškoduje rastišče ali podgobje,
  • gobe je treba grobo očistiti že na rastišču,
  • gobe je dovoljeno prenašati le v trdni in zračni embalaži (košara).