Zaposleni na 34 od skupno 58 upravnih enot so 15. maja začeli stavko, s katero zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah. Po besedah ministra za javno upravo Franca Propsa stavka 26 upravnih enot, po besedah sindikata pa jih stavka večina.

Varuh človekovih pravi pa je ravno včeraj sporočil, da se na njih obrača vedno več posameznikov s kritikami dela upravnih enot med stavko. Ob tem se uporabniki upravnih enot v pritožbah sklicujejo na odpoved terminov, dolgotrajno čakanje pred upravnimi enotami in zavračanje izvedb upravnih postopkov. Tudi pred Upravno enoto v Mariboru se dnevno nabere kar nekaj uporabnikov, ki pred stranskimi vrati čakajo na svoj termin. 

V sporočilu so še dodali, da je stavka temeljna pravica, vendar ni absolutna. »Ne gre namreč spregledati življenjskih situacij in stisk, v katerih so se znašli ljudje zaradi obsežnega neizvajanja del in nalog javnih uslužbencev upravnih enot,« so izpostavili. Zavedajo se, da se nakopičenih težav na upravnih enotah ne da rešiti čez noč, kljub temu pa od odgovornih pričakujejo, da poiščejo rešitve.

Sprejeli ukrepe, ki bi morali razbremeniti zaposlene na upravnih enotah

Minister za javno upravo Franc Props pa je na včerajšnji seji DZ na vprašanje poslanca SDS Zorana Mojškerca dejal, da se stanja na upravnih enotah zaveda. Meni, da se večletno zmanjševanje kadrovskega potenciala med preteklima finančno in zdravstveno krizo kaže tudi v visoki starostni strukturi uslužbencev in povečanemu upokojevanju na upravnih enotah. Ministrstvo bo letos zagotavljalo "kadrovsko popolnjevanje na upravnih enotah", kar bo pripomoglo k hitrejšemu reševanju povečanega pripada upravnih zadev, še posebno za tujce, napoveduje.

Dejal je še, da so na enotah med drugim zagotovili tehnološko opremljanje za digitalno poslovanje, uvedli aplikacijo e-samonaročanje za boljši dostop do javnih storitev in zaposlene razbremenili nepotrebnega administrativnega dela. »Seveda sem prepričan, da bomo s temi ukrepi relativno kmalu prišli do določenih pozitivnih rezultatov in razbremenitve upravnih enot,« je dejal Props.

Poziv za razrešitev ministra

Medtem pa je konferenca sindikata upravnih enot v nedeljskem dopisu predsednika vlade Roberta Goloba pozvala, da zaradi neodzivnosti na stavkovne zahteve uslužbencev upravnih enot razreši ministra Franca Propsa. Izrazili so zaskrbljenost zaradi vse slabšega položaja uradnikov, pri čemer menijo, da njihovega položaja ne bodo rešili niti popravki sistema plač v javnem sektorju. Če bodo pristojni sindikat še ignorirali, so za prvi teden v juliju napovedali protestni shod v središču Ljubljane.

Zapisali so tudi, da obžalujejo nedavno razrešitev načelnice ljubljanske upravne enote Andreje Erjavec. Ocenili so jo kot nepremišljeno odločitev ministra, ki ne bo pripomogla ne k iskanju rešitve stavkovnih zahtev ne k razreševanju problematike upravne enote Ljubljana. "Situacija je kar napeta, ker se stavkovna aktivnost vleče, rešitve pa ni na vidiku," je za STA pojasnil predsednik sindikata upravne enote Ljubljana Dragan Stanković.

Štajerska gospodarska zbornica opozarja na nedopustno dolga čakanja na pomembne dokumente

Javno pismo na predsednika vlade pa je danes naslovila tudi Štajerska gospodarska zbornica. V njem so opozorili, da dogajanje v javni upravi hromi nemoteno delovanje podravskih podjetij, onemogoča normalno poslovanje in povzroča časovne zamike pri načrtovanih širitvah gospodarskih družb in subjektov. Ob tem so še zapisali, da se tudi na ŠGZ dnevno obračajo zaskrbljeni lastniki in predstavniki podjetij, ki na potrebna dovoljenja za zaposlovanje tujcev, njihovo prebivanje, gradbena dovoljenja in številna druga potrebne dokumente čakajo nedopustno dolgo. To se ob porabljenem času in energiji, dnevno odraža tudi v izpadu prometa, oteženem pridobivanju novih poslov in posledično manjših prihodkih podjetij, opozarjajo.

»Pridobivanje potrebnih dovoljenj bodisi za zaposlovanje tujcev, gradbenih dovoljenj ali drugih uradnih dokumentov je v Sloveniji dolgotrajen postopek, zaradi povečevanja stavkovne aktivnosti na upravnih enotah, pa je postalo nemogoče,« opisujejo ob tem pa poudarjajo, da zakon o stavki določa, da delavci v državnih organih lahko uresničujejo pravico do stavke, če ob tem ni bistveno ogroženo uresničevanje funkcije organa, kar pomeni, da je na upravnih enotah izvajanje bistvenih nalog v času stavke treba zagotoviti dnevno in nemoteno.

Kot opažajo se zaradi manjka delovne sile, podjetja obračajo na tuje trge, kjer vlagajo veliko truda in denarja v iskanje primernih kandidatov, ko kader najdejo, pa zanje ne morejo pridobiti ustreznih dovoljenj. »Glede na dejstvo, da na upravnih enotah potekajo stavkovne aktivnosti, ki se samo stopnjujejo, že od začetka leta, vas v imenu številnih podravskih podjetij pozivamo, da čimprej poiščete rešitev,« zapišejo.

Predlagajo ukrep hitrejšega zaposlovanje tujih delavcev

Po vzoru interventne zakonodaje za odstranitev posledic poplav nadalje predlagajo, ukrep hitrejšega zaposlovanja tujih delavcev. Slednji bi v roku desetih dni po prihodu v Slovenijo pridobili soglasje zavoda za zaposlovanje, da začnejo delati. V treh mesecih pa bi morale upravne enote presoditi, ali tujci dobijo enotno dovoljenje za bivanje in delo, toda medtem ko čakajo na to dovoljenje, že imajo soglasje zavoda, da lahko nemoteno delujejo.

Opozorijo še, da pomanjkanje kadra delodajalci občutijo v različnih panogah, tako v gradbeništvu, gostinstvu, turizmu, prevozništvu in drugih dejavnostih. V Sloveniji je bilo januarja skupaj delovno aktivnih 919.966 oseb, od tega je bil delež tujcev že 15,28-odstoten in večina med njimi potrebuje ustrezna dovoljenja.

»Tako pozivamo vlado Republike Slovenije, predsednika vlade in odgovorne ministre, da čimprej poiščejo rešitev za normalno delovanje ključnih državnih organov za pridobivanje potrebnih dovoljenj ali pa jasno poudarijo, kdo in kako bo številnim podjetjem povrnil nastalo škodo,« zaključijo svoj poziv.