Obrambni minister Marjan Šarec je ob robu novinarske konference na temo dneva Slovenske vojske (SV) dejal, da ustanavljajo t. i. prostorske sile, ki so idejni naslednik teritorialne obrambe. Vloga stalnega sestava SV bo izpolnjevanje dolžnosti do zavezništva, medtem ko bodo prostorske sile zapolnjevale vlogo obrambe ozemlja države.

Pogodbe zavezništva predvidevajo, da je vsaka država odgovorna za svojo obrambo

Poveljnik Generalštaba SV Robert Glavaš je spomnil, da je Slovenija do vstopa v zvezo Nato že poznala teritorialno obrambo, ki je slonela na vojaških rezervistih. V današnjem dinamičnem varnostnem okolju pa se je znova pojavila potreba po obrambi lastne države, saj tudi pogodbe zavezništva predvidevajo, da je najprej vsaka država odgovorna za svojo obrambo, šele nato se aktivira 5. člen washingtonske pogodbe.

Ko so v vojski in na ministrstvu seštevali število pripadnikov, so po Glavaševih besedah ugotovili vrzeli. Te želijo napolniti s prostorskimi silami, ki se bodo prve odzvale v primeru krize ter državo ohranjale samostojno. Koliko bo teh ljudi, je stvar dogovora, je dodal.

Ustanovitev brigade prostorskih sil

S 1. julijem bo zato vojska ustanovila brigado prostorskih sil, poveljstvo katere bo sestavljeno iz pripadnikov stalne sestave in nekaj pogodbenih rezervistov.

Šarec je dodal, da je že v začetku svojega mandata napovedal vrnitev k teritorialni obrambi. Spremenila se je namreč realnost zavezništva Nato. "V preteklosti se je sam Nato usmerjal v bolj ekspedicijsko delovanje, danes pa je realnost takšna, da se vse države zavedajo, da se je treba vrniti k obrambi svojega teritorija," je povedal.

Šarec meni, da SV potrebuje stalno sestavo, ki izpolnjuje svoje zavezniške dolžnosti, in t. i. domačo komponento, ki bo sposobna braniti državo. Po ministrovih besedah je bilo to nekoč znano pod pojmom splošne ljudske obrambe, kar želijo obuditi s sodobnimi prijemi. Kot primer dobre prakse, kjer je ta sistem izjemno razvit, je navedel Švico, slednja namreč svojo obrambo krepi z rednim usposabljanjem svojih rezervnih sil.

Usmeritve za preoblikovanje že podpisane

Pred mesecem dni je sicer ministrstvo sporočilo, da je Šarec podpisal usmeritve za preoblikovanje in organiziranost SV. Med drugim bo do najpozneje 1. julija vzpostavljeno poveljstvo prostorskih sil brigadne ravni in dva polka s po enim jurišnim odredom četne ravni. Do konca leta pa namerava ministrstvo vzpostaviti še ustrezen učni center, ki bo podpiral in omogočal vzpostavitev prostorske organiziranosti SV. Do 1. julija 2025 pa bo ustanovljenih še osem polkov z vsaj enim jurišnim odredom četne ravni, so dodali.

STA