Pravosodno ministrstvo je k osnutku revizijskega poročila računskega sodišča, ki se nanaša tudi na nakup stavbe na Litijski, podalo pisno pojasnilo. Revizijskim razkritjem ni nasprotovalo, saj je trenutno vodstvo s potekom posla seznanjeno le na podlagi razpoložljive dokumentacije in razlogov za izpodbijanje niti ne more podati, pojasnjujejo.

Pravosodno ministrstvo kršilo zakon o javnih financah

Računsko sodišče namreč v osnutku revizijskega poročila realizacije lanskega proračuna, v okviru katere je preverjalo tudi pravilnost izvedbe nakupa stavbe na Litijski, med drugim ugotavlja, da ministrstvo za pravosodje pri pripravi proračuna za leto 2023 nakupa stavbe ni načrtovalo, zanj ni imelo zagotovljenih sredstev in investicijske dokumentacije, a je kljub temu začelo izvajati aktivnosti, povezane z nakupom. Pravosodno ministrstvo je tako kršilo zakon o javnih financah, ugotavljajo. Prav tako, da za prerazporeditev 6,5 milijona evrov iz proračunske rezerve ni bilo podlage, saj v navedenem primeru ni šlo za namen, ki ga pri pripravi proračuna ne bi bilo mogoče načrtovati.

Računsko sodišče pozvali, da k razčiščevalnemu sestanku pritegne predstavnike ministrstva za finance

Na ministrstvu za pravosodje so danes pojasnili, da so na osnutek podali pisno pojasnilo, pri čemer da niso nasprotovali revizijskim razkritjem glede postopkov, ki jih je glede nakupa stavbe na Litijski v Ljubljani vodilo ministrstvo. Morebitnih razlogov za nasprotovanje aktualno vodstvo niti ne more podati, saj je s potekom izvedbe pravnega posla, od načrta do realizacije, seznanjeno le na podlagi razpoložljive dokumentacije. "Glede postopkov zagotovitve finančnih sredstev pa smo računsko sodišče pozvali, da k razčiščevalnemu sestanku pritegne predstavnike ministrstva za finance," so navedli na pravosodnem ministrstvu.

Obenem so poudarili, da odziv, o katerem je v ponedeljek poročala Televizija Slovenija, in v katerem so zavrnili vse očitke ter navedli, da ni prišlo do kršitve zakona o javnih financah, ker nakupa v proračunske dokumente ni moglo vključiti, aktivnosti za nakup pa da so stekle šele po odločitvi za prerazporeditev sredstev iz proračunske rezerve, ni odziv ministrstva za pravosodje. "Pač pa gre za odziv oseb, ki so sodelovale pri projektu nakupa stavbe na Litijski cesti 51," so zapisali.

V pojasnilu, ki ga je na osnutek revizijskega poročila podalo ministrstvo, pa je slednje dalo možnost za odziv tudi omenjenim osebam, ki so nato podale svoje razloge za izpodbijanje revizijskih razkritij. "Še enkrat pa poudarjamo, da ti razlogi računskemu sodišču niso bili poslani kot stališče ministrstva za pravosodje," so ob tem danes še zapisali na ministrstvu za pravosodje.

Vlada je za nakup pravosodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani decembra lani zagotovila 7,7 milijona, od tega iz splošne proračunske rezerve 6,5 milijona evrov. Ministrstvo za pravosodje pred nakupom ni naročilo preverbe cene stavbe, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil prodajalec Sebastjan Vežnaver. Slednji je za stavbo leta 2020 odštel 1,7 milijona evrov, sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin pa je stavbo, preden jo je kupil Vežnaver, ocenila na 2,9 milijona evrov. Cenitev stavbe, ki jo je naročilo državno odvetništvo, je aprila sicer pokazala, da je tržna ocenjena vrednost stavbe na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe znašala šest milijonov evrov.

Nakup stavbe na Litijski preiskuje Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki je marca opravil več hišnih preiskav, zlorabe položaja pri poslu je bilo tedaj osumljenih 13 ljudi. Protipravna premoženjska korist, ki je nastala s storitvijo kaznivega dejanja, pa po takratnih navedbah NPU znaša najmanj 3,4 milijona evrov. Maja so preiskovalci izvedli dodatne štiri hišne preiskave, s čimer se je število osumljenih v preiskavi povečalo.