Stavka zdravnikov traja že od sredine januarja, rešitve, s katero bi bili zadovoljni obe strani, pa še vedno ni. Zdaj so ginekologi in zasebni zdravniki na vlado naslovili poziva k ureditvi razmer v zdravstvu.

Ginekologi so na vlado, ministrstvo za zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije in sindikat Fides naslovili javno pismo, v katerem so opozorili, da je Slovenija ena redkih držav na svetu, kjer imajo ženske prost dostop do specialista ginekologije in porodništva na primarnem nivoju, zaradi česar je Slovenija ena najvarnejših držav na svetu za rojevanje. Kot so dodali v javnem pismu, se njihovo delo kaže tudi v nizki stopnji umrljivosti mater in novorojenčkov, kar je potrdila tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Ob tem so opozorili, da so spremembe nujne, če država želi, da se ta nivo vzdržuje. Vse več ginekologov namreč odhaja drugam ali v zasebne prakse, čakalne vrste pa se daljšajo. Veliko težavo vidijo tudi v sistemu starostnih glavarinskih količnikov iz leta 1994, od katerega je odvisna obremenjenost in tudi financiranje ginekoloških ambulant na primarnem nivoju, saj je ta zastarel, so zapisali.

Ob letošnjem razpisu specializacij slabo zanimanje

V javnem pismu je 157 ginekologov opozorilo še na najbolj črn scenarij, v katerem bi se vsi ginekologi, ki imajo za to pogoje, upokojili do leta 2026, zaradi česar bi brez svojega ginekologa ostalo približno 150.000 Slovenk. Ob tem jih skrbi podatek, da je ob letošnjem razpisu specializacij očitno slabo zanimanje za celotno specializacijo iz ginekologije in porodništva. Med letoma 2019 in 2022 je specializacijo končalo 56 ginekologov, od teh pa se jih je le devet zaposlilo na primarnem nivoju.

Pismo so zaključili s podatkom, da sistem trenutno še deluje, a zgodba o uspehu se lahko zaradi prevelike glavarine, premalo časa za pacientke in preveč za administracijo, vse višje starosti ginekologov, prepočasnega širjenja mreže ginekologov, kaj hitro obrne. Zato predlagajo, da se čim prej dopolni mrežo ginekologov in razpiše dovolj specializacij, poskrbi za drugačen prenos glavarine z enega na drugega ginekologa in zmanjša nepotrebno administriranje. Prav tako rešitev vidijo v novem ovrednotenju dela ginekologa na primarni ravni, nujno pa se jim zdi tudi to, da se ambulantno delo naredi bolj privlačno za mlade specialiste.

Oglasili so se tudi zasebni zdravniki

Ob dvodnevnem spomladanskem srečanju v organizaciji Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in Zdravniške zbornice Slovenije, ki se danes začenja na Bledu, pa so se v sporočilu za javnost oglasili tudi zasebni zdravniki. Opozarjajo, da so vedno bili in ostajajo trden in stabilen del slovenskega javnega in zasebnega zdravstva in da so primer, kako se v pogojih, ki jim niso naklonjeni in se še slabšajo, da dobro delati.

Zasebni zdravniki verjamejo, da se je čas za ohranitev sistema, kot smo ga imeli, že iztekel, a so pripravljeni pomagati pri izgradnji evropsko primerljivega javnega zdravstva. Kot so še opozorili, je slovensko javno zdravstvo tik pred tem, da klecne, ob tem pa se razvija vzporedni zdravstveni sistem, ki mu je ukinitev dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj dala dodaten zagon. "Pričakujemo uspešno končanje stavke, kar bo kupljen čas za nujne spremembe. V nasprotnem primeru bo javnega zdravstva, kot si ga pacienti v evropski državi Sloveniji zaslužijo, kmalu konec," so dodali.

STA