Po poročanju Siola je Ministrstvo za zdravje danes posredovalo seznam števila predvidenih ambulant za neopredeljene bolnike oziroma bolnike brez izbranega družinskega zdravnika po posameznih izvajalcih.

Seznam za večino zdravstvenih domov predvideva po eno ambulanto, medtem ko jih je največ, kar 19, za Ljubljano. Seznam skupaj predvideva 94 ambulant za neopredeljene.

Seznam števila predvidenih ambulant za neopredeljene bolnike bo veljal od 1. januarja do 31. marca 2023. Posamezne ambulante imajo sicer različne največje obsege programa družinske medicine.

FOTO: Siol

FOTO: Siol