Ministrstvo za javno upravo zaradi pričakovanega povečanega prometa na slovenskih avtocestah ta mesec organom državne uprave priporoča hibridni način dela, torej tudi delo od doma, če to dopušča narava delovnega procesa. Med najbolj prometno obremenjenimi dnevi so izpostavili že ta četrtek, ko je zaradi praznika v nekaterih državah dela prost dan.

Omilitev prometnih razmer

Ministrstvo za javno upravo je zaradi predvidenega povečanega prometa na slovenskih avtocestah v tem mesecu ministrstvom in njihovim organom v sestavi, vladnim službam in upravnim enotam s ciljem prispevati k razbremenitvi prometa posredovalo dopis.

V dopisu priporoča, da se javnim uslužbencem v organih državne uprave v skladu s smernicami za hibridni način dela v organih državne uprave, ki jih je vlada sprejela avgusta 2022, in internimi akti na najbolj prometno obremenjene dneve v maju omogoči delo od doma, če to dopušča narava delovnega procesa. Med najbolj prometno obremenjenimi dnevi so poleg tega četrtka izpostavili še 17., 20. in 30. maj.

Omenjeni način dela v javnem sektorju bo prispeval k omilitvi prometnih razmer in večji pretočnosti prometa na slovenskih avtocestah, so prepričani na ministrstvu.

Smernice, ki upoštevajo tudi cilje razbremenitve prometne infrastrukture ter okoljski vidik, priporočajo hibridni način dela v državni upravi, kar pomeni, da je delovni teden javnega uslužbenca sestavljen iz dela na domu in dela v prostorih delodajalca.

Predlagan je model, po katerem javni uslužbenec en dan v tednu dela na domu, dva dni v prostorih delodajalca, dva dni pa na domu ali v prostorih delodajalca, odvisno od potreb delovnega procesa in sprotnega dogovora z neposredno nadrejenim, so še dodali na ministrstvu.

STA