Inšpektorat za delo danes od 9. ure pa vse do 17. ure, na svojih lokacijah po vsej Sloveniji, organizira Dan odprtih vrat glede minimalne plače. V Mariboru vas pričakujejo na Partizanski cesti 47. Kot smo že večkrat poročali, bodo morali v februarju delodajalci pri izplačilu plače za mesec januar, upoštevati določbe spremenjenega Zakona o minimalni plači, ki za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, določa novo višino minimalne plače – 940,58 evrov bruto.

Minimalna plača za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 znaša 940,58 EUR bruto.

Poleg tega določa, da so vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, izločeni iz minimalne plače in se torej prištevajo k znesku minimalne plače.

V primeru, da delodajalec delavcu ne izplača zakonsko določenega minimuma plače gre za denarno terjatev, ki jo lahko delavec uveljavlja neposredno pred delovnim sodiščem. Denarne terjatve iz naslova neizplačane minimalne plače zastarajo v roku petih (5) let.

In kam lahko podate prijavo kršitev?

Nadzor nad izvajanjem določb ZMinP izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju: IRSD). Prijavo kršitev pravic iz delovnega razmerja s področja pristojnosti IRSD, in sicer s konkretnimi podatki, lahko podate neposredno na pristojno območno enoto Inšpektorata RS za delo. Pristojna je območna enota glede na sedež delodajalca. Inšpektorji obravnavajo prijave, pritožbe in druge vloge iz svoje pristojnosti v skladu s 14. členom Zakona o inšpekciji dela, ki določa prioriteto obravnave prijav.

Vlagatelje pa na njihovo zahtevo obvestijo o svojih ukrepih po opravljenem nadzoru oziroma po zaključku postopka, kot to določa 24. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14).

Večs si lahko preberete TUKAJ.