Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je začela z izplačevanjem dohodnine za preteklo leto. Rok za izplačilo in poravnavo premalo plačane dohodnine je 29. maj. FURS običajno začne izplačevati približno pet dni pred tem rokom, pri čemer je vrstni red izplačil naključen. To pomeni, da je povsem normalno, če nekdo že prejme nakazilo, medtem ko drugi še čakajo, saj bo FURS nakazila izvajal vse do 29. maja, navajajo Slovenske novice.

Prvi sveženj informativnih izračunov je prejelo 930.749 zavezancev. Od teh jih 130.990 ali 14 odstotkov mora doplačati dohodnino, 364.491 ali 39 odstotkov bo prejelo vračilo, 435.268 ali 47 odstotkov pa nima vračila ali doplačila. V prvi tranši bo skupno za 34,88 milijona evrov doplačil in 95,45 milijona evrov vračil, pri čemer povprečno doplačilo znaša 266 evrov, povprečno vračilo pa 262 evrov.

Naslednji sveženj informativnih izračunov bo FURS poslal 31. maja.