S podrobnostmi sklepa ministrice za izobraževanje Simone Kustec so že seznanili vse zavode na področju osnovnega in glasbenega šolstva, so sporočili z ministrstva.

Sklep ministrice o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022 je nastal na podlagi razprav ministrstva z zavodom za šolstvo in ravnatelji. Na podlagi sklepa se v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami določa ocenjevanje znanja do konca letošnjega šolskega leta, so zapisali v sporočilu za javnost, objavljenem na spletu.

Znanje učenca se ocenjuje skozi vse šolsko leto

Tako se pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer obe oceni oziroma večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu. Tudi v tem primeru večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Na ministrstvu pri tem izpostavljajo izhodišče, da se znanje učenca pri vseh predmetih ocenjuje skozi celotno šolsko leto in ne samo v obdobju, ko se predmet izvaja. Učenci, ki zaradi odsotnosti v prvem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu niso pridobili nobene ocene, te lahko pridobijo do zaključka pouka v šolskem letu 2021/2022.

Ministrstvo je glede sklepa zavode na področju osnovnega in glasbenega šolstva seznanili z okrožnico, medtem ko je Zavod RS za šolstvo pripravil priporočila za ocenjevanje znanja in izvajanje pouka v tem šolskem letu. Sklep je bil v petek objavljen v uradnem listu, veljati pa je začel danes.

O pogovorih z zavodom za šolstvo o ocenjevanju tistih, ki pouku sledijo v prostorih šole, je Kustečeva spregovorila na sredini novinarski konferenci, sicer namenjeni predstavitvi dosežkov pri predsedovanju Slovenije Svetu EU na področjih znanosti, izobraževanja, športa in mladine ter kulture. Kot je takrat pojasnila, je strokovna usmeritev, da ostaneta dve ocenjevalni obdobji, medtem ko naj se število ocen zmanjša.

Ministrica je obenem zatrdila, da je zaradi spoštovanja epidemioloških ukrepov stanje glede okužb z novim koronavirusom v šolah in vrtcih obvladljivo. Če bo okužb zaradi minulih praznikov več, kar se bo pokazalo konec tega ali v začetku prihodnjega tedna, se bodo odzvali. A zapiranje šol po njenem naj ne bi bil sistemski ukrep.