Zaradi nenavadnih okoliščin in očitnih nedoslednosti, ki so se dogajale ob sprejemu in tekom zdravljenja v celjski bolnišnici, bo ministrstvo za zdravje zaradi objektivne odgovornosti in suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti zoper vodstvo celjske bolnišnice podalo ovadbo organom pregona, so sporočili z ministrstva.

Ministrov je prejelo prve izsledke notranjega nadzora

Ministrstvo je prejelo prve izsledke izrednega notranjega nadzora v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. V postopku so ugotovili, da so reševalcema Zdravstvenega doma Sevnica predali vso zdravstveno dokumentacijo vsakega izmed stanovalcev v ločenih mapah z vsemi identifikacijskimi podatki in zdravstveno izkaznico.

Ob odhodu v bolnišnico sta bila oba stanovalca oblečena v svoja oblačila, na katerih so bile identifikacijske oznake s priimkom in začetnico imena stanovalca. V sporočilu za javnost so na ministrstvu zapisali, da je bil preživeli bolnik ob vrnitvi v dom upokojencev oblečen v svoje hlače, ki so bile označene z njegovim pravim imenom, medtem ko se je vsa spremljajoča dokumentacija nanašala na drugega bolnika, prav tako je na roki imel zapestnico z napačnimi podatki oziroma podatki drugega bolnika.

Postopek nadzora pa ni pokazal na nobeno napako, nepravilnost ali pomanjkljivost, ki bi jo zagrešilo osebje Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu ob predaji reševalnemu prevozu, pred predajo ali po njej, so še zapisali.

Poteka tudi več drugih nadzorov, ministrstvo pa je prejšnji petek sprožilo postopke za uvedbo sistemskega nadzora. Ob tem je Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pozval Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, da za izvedbo strokovnega nadzora s svetovanjem imenujeta svoje člane v komisijo za izvedbo sistemskega nadzora, ki jo bo nato imenoval urad.

Nadzor izvaja tudi zdravstveni inšpektorat, ministrstvo pa je k uvedbi ločenega nadzora pozvalo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je v sredo pojasnil zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan.

Do zamenjave je prišlo v triažnem prostoru

V celjski bolnišnici je prejšnji teden prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Sprejeli in identificirali so ju na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja Zdravstvenega doma Sevnica, ki ju je pripeljalo. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli prejšnjo sredo, ko so umrlega bolnika že pokopali.

Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je pokazal, da je do zamenjave bolnikov prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice ob predaji bolnikov med reševalcema ZD Sevnica v triažo. Vodstvo bolnišnice je ponudilo odstop, a ga svet zavoda ni sprejel.

Minister je po objavi ugotovitev nadzora v bolnišnici dejal, da je odgovorno vodstvo bolnice. “Seveda je pa to vse v domeni sveta zavoda, tako da jaz pričakujem, da se v naslednjih korakih o vseh poročilih inšpekcijskega nadzora, pa sistemskega nadzora svet zavoda kot nadzorni organ vendarle opredeli in bodo pač postopki izpeljani ustrezno, tako kot morajo biti,” je še dodal.

STA