Kot je predlagal zavod za šolstvo, je koledar opravljanja posameznih izpitov na obeh maturah skoraj nespremenjen, edina večja sprememba je, da bodo dijaki esej iz materinščine pisali 1. junija. Nespremenjen ostaja tudi konec šolskega leta za dijake nižjih letnikov.

Začetek mature 30. maja

Kot je razvidno iz okrožnice, ki jo je srednjim šolam poslalo ministrstvo, bodo tako poklicno kot splošno maturo začeli 30. maja s pisnim izpitom iz angleščine. Nato bodo dijaki 1. junija pisali esej iz materinščine (tega bi morali prvotno pisati 5. maja), isti dan bodo pri slovenščini pisali drugo pisno polo, ki je bila na ta dan predvidena že po starem koledarju. Drugi pisni deli izpitov ostajajo nespremenjeni.

Z ustnimi izpiti naj bi začeli 15. junija, pri čemer sta kot rezerva določena 6. in 13. junij za primer, če šola vseh ustnih izpitov ne bi mogla izpeljati po 15. juniju.

Kandidati bodo z uspehom na poklicni maturi seznanjeni 7. julija, z uspehom na splošni maturi pa 13. julija, kar je enako, kot je določal že stari koledar.

Jesenska roka obeh matur bodo začeli 24. avgusta, kot je bilo načrtovano že pred epidemijo.

Nespremenjeni datumi konca šolskega leta

Nespremenjeno ostaja tudi, da bodo dijaki zaključnih letnikov pouk končali 22. maja, 25. maja pa bodo prejeli spričevala. Nato sledi priprava na maturo in 28. maja izpitni roki za izboljšanje ocene.

Dijaki drugih letnikov bodo s poukom končali 24. junija, kar je bilo predvideno tudi že po starem koledarju. Počitnice se začnejo 26. junija, nespremenjene ostajajo tudi prvomajske počitnice.

Podrobnejši koledar opravljanja obeh matur bo sicer objavljen na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (Ric), ko jih bosta potrdili državni izpitni komisiji za splošno in poklicno maturo, je razvidno iz okrožnice.

Na Ricu za primer, da bo treba pri izvedbi mature upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, kar bo skoraj zagotovo potrebno, sicer pripravljajo posebna navodila za izvedbo obeh matur, so povedali za STA. Pri tem bodo upoštevali ukrepe za zajezitev epidemije v skladu z navodili vlade in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, o njih pa bodo šole pravočasno obveščene, dodajajo.

STA