Slovenija

Ministrica Stojmenova Duh: "Nakup računalnikov je bil transparenten in odgovoren"

Petra Zemljič, 31.01.24 ob 13:56

Po vloženi interpelaciji se je za naš medij odzvala ministrica za digitalno preobrazbo.

Ministrica Stojmenova Duh: "Nakup računalnikov je bil transparenten in odgovoren"

Poslanci SDS so pred dnevi v DZ vložili interpelacijo o delu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Med očitki navajajo sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela, sum oškodovanja davkoplačevalcev zaradi negospodarnega nakupa 13.000 računalnikov in zavajanje javnosti glede omenjenega nakupa. Interpelacijo podpirajo tudi v NSi, kjer menijo, da je bil nakup računalnikov negospodaren, nenačrtovan in netransparenten.

Ministrica je za naš medij zagotovila, da je bil nakup 13 tisoč računalnikov premišljen, načrtovan in transparenten ter izveden na osnovi zakona o digitalni vključenosti, manjši del prenosnikov pa na podlagi interventnega zakona. 

"Vsa dokumentacija je javno dostopna, tudi razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil. Celoten postopek naročila je vodil direktorat za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo. Nakup in razdelitev računalnikov imata pomembno mesto v prizadevanjih po čim večji digitalni vključenosti prebivalcev, zlasti tistih, ki jim grozi, da bi lahko izpadli iz procesa digitalne preobrazbe. Odkar sem ministrica, je e-vključenost med mojimi prioritetami. E-vključenost zajema dostop do interneta, računalniške opreme ter znanja in kompetenc."   

"To je dober ukrep"

Na ministrstvu so sredstva za projekte e-vključenosti načrtovali že leta 2022 v okviru priprave proračuna za leto 2023. "V okviru teh projektov smo načrtovali tudi vzpostavitev računalniškega sklada, preko katerega se bo izposojalo računalniško opremo. Nabavljeni računalniki bodo vključeni v mehanizem za izposojo, s katerim bo upravljal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Računalniki se bodo lahko razdeljevali takoj po objavljenem javnem pozivu, na katerega se bodo lahko upravičenci prijavili. Naredili bomo vse za to, da bo podrobnejša določitev upravičencev čimprej sprejeta in da bodo računalniki čimprej razdeljeni," je še povedala ministrica in dodala, da stoji za tem, da je računalniški sklad, ki je nastal na primeru učbeniškega sklada, dober ukrep, nakup prenosnikov pa transparentno, odgovorno in vestno izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Vlada sprejela podlago za razdelitev računalnikov

Vlada je sicer danes sprejela predlog novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katero se bo določila podlaga za razdelitev 13.000 računalnikov, ki jih je pred meseci kupilo ministrstvo za digitalno preobrazbo in so bili povod za vložitev interpelacije zoper ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Razdeljeni naj bi bili še to pomlad.

Spremembe zakona bodo zagotovile bolj učinkovito delovanje mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme ranljivim skupinam prebivalstva, je na novinarski konferenci po seji vlade povedala Stojmenova Duh. Gre za manjše spremembe zakona, in sicer se podrobneje določa skupine upravičencev, ki so v okviru vsakokratnega javnega poziva upravičeni do izposoje računalniške opreme.

Prenosni računalniki bodo po njenih besedah razdeljeni še to pomlad. "Ker vlada želi, da bi najbolj ranljive skupine prebivalstva računalniško opremo prejele v najkrajšem možnem času, predlog zakona za letos določa upravičence neposredno z zakonom," je povedala.

Pomembno se ji zdi, da bodo imeli dostop do računalniške opreme predvsem otroci iz revnejših družin. Predlog novele zato kot upravičence določa vse, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka in so kot prejemniki otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred. To pomeni upravičence, katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 221,46 evra. Če bo še kaj opreme ostalo, se bo lahko krog upravičencev razširil na drugi dohodkovni razred.

Slovenija je sicer v zadnjem desetletju naredila velik napredek pri zmanjševanju števila otrok pod pragom revščine, toda revnih otrok je še vedno 9,3 odstotka oz. 37.000, je povedala ministrica. Prepričana je, da bo sprejem novele, ki jo bo vlada v DZ poslala po skrajšanem postopku, prispeval k zmanjšanju digitalnega razkoraka v Sloveniji in omogočil ranljivim skupinam prebivalstva, da bodo lahko enakopravno sodelovale v družbi.

Upravičencev je več kot računalnikov

Za izposojo računalniške opreme je predvidena vzpostavitev računalniškega sklada, nad katerim bo bdel Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Ta bo takoj po sprejemu novele zakona objavil javni poziv, na katerega se bodo upravičenci lahko prijavili, je povedala. Upravičencev je sicer po njeni oceni več, kot pa je na voljo računalnikov, a kot je zagotovila, bodo na njenem ministrstvu poskrbeli za sprotno dodajanje računalniške opreme v sklad.

Ocenila je, da je upravičencev okoli 30.000. Razdeljevanje prenosnikov bo potekalo po sistemu 'kdor prej pride, prej melje', je navedla in dodala, da bodo nanje namestili odprtokodni operacijski sistem ter antivirusni program, kar bo stalo približno 25 evrov na kos, poroča STA.