Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je ob tem spomnila na moralno dolžnost, da za živali, če jih imamo, skrbimo na način, ki jim ne povzroča nepotrebnega trpljenja.

Po besedah ministrice živali v oskrbi človeka vse bolj razumemo kot čuteča bitja, ne le kot stvari, lastnino, okras ali sredstvo za proizvodnjo. “Dobrobit živali je aktualna tema in vzbuja pozornost javnosti in različnih evropskih ter domačih institucij. Zaščito in dobrobit živali je tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prepoznalo kot izjemno pomemben del trajnostnega kmetijstva,” je poudarila.

Etika ravnanja z živalmi se odraža v zakonodaji držav

Kot je spomnila, se etika ravnanja z živalmi danes odraža tudi v zakonodaji številnih držav. Da so živali čuteča bitja, pa smo tudi v Sloveniji zapisali v splošno zakonodajo in v zakonodajo, ki ureja zaščito živali. Na ministrstvu podpirajo dvig standardov dobrobiti živali z aktivnim sooblikovanjem politik kmetijstva, za živali pa po navedbah Šinkove skrbijo tudi s finančno podporo, namenjeno njihovemu zdravstvenemu varstvu, s čimer se krepi tudi javna veterinarska služba kot ena izmed ključnih pri zagotavljanju dobrobiti živali pri nas.

Nenazadnje ministrstvo pripravlja tudi spremembe in dopolnitve predpisov, ki urejajo odgovorno lastništvo živali in predpisujejo dolžnosti skrbnikov živali. “Z ustanovitvijo Nacionalnega centra za dobrobit živali, ki soorganizira posvet, dodatno poudarjamo pomen širokega dialoga o dobrobiti živali v javnosti”, je dodala ministrica, ki je poleg tega izpostavila tudi pomembnost kulture ravnanja z živalmi.

“Kultura je tista, ki zagotavlja, da se človekov odnos do živali s časom izboljšuje. Kulturo ravnanja z živalmi vsaka naslednja generacija lahko izboljša s svojim plemenitenjem načina razmišljanja o živalih. Nadvse pomembno je tudi, da se sočutna misel razvija že pri mladih, kar je možno doseči z učenjem odnosa do živali že v otroštvu, v okviru družine, vrtca, šole, znotraj lokalnih skupnosti in najpomembnejše, z lastnim zgledom. Vsak posameznik mora razumeti, kaj pomeni trpljenje živali in se truditi, da ga ne povzroča. Prav tako mora vsak od nas vedeti, kdaj je življenje živali dovolj dobro,” je poudarila.

Posveta v organizaciji Nacionalnega centra za dobrobit živali, ki deluje pod okriljem Nacionalnega veterinarskega inštituta ljubljanske veterinarske fakultete, in Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so se udeležili tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, generalni direktor uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Matjaž Guček in predstavniki Zveze veterinarjev Evrope in Evropske komisije.

Današnji svetovni dan varstva živali je namenjen osveščanju najširše javnosti o tem, da so živali čuteča bitja in da so ljudje odgovorni skrbeti zanje na način, ki jim ne povzroča bolečine, trpljenja in strahu. Poleg posveta se bo danes ob tej priložnosti zvrstilo še več dogodkov.

STA