Duševne stiske so v porastu, še posebej med mladimi in otroci. Tudi zato je projekt najdi.se dobrodošel za pomoč mladim, ki se prvič soočajo z duševnimi stiskami.

Tik pred začetkom oktobra, meseca duševnega zdravja, so v Sloveniji predstavili projekt Najdi.se, ki bo mladim z duševnimi stiskami omogočil lažje reševanje izzivov. Platforma je del projekta Najdi.se, s katerim v Zavodu Vozim z ostalimi partnerji skušajo na pozitiven in motivacijski način pristopiti k promociji in varovanju duševnega zdravja ter destigmatizaciji oz. normalizaciji duševnih stisk med mladimi. “Duševno zdravje mladostnikov v Sloveniji v zadnjih treh letih zelo močno odzvanja tako v strokovni kot laični javnosti in tudi v politiki. Težave z duševnim zdravjem pri mladostnikih na eni strani ter pomanjkanje široko dostopnih strokovnih virov pomoči na drugi se stopnjujejo že vsaj desetletje, epidemija covida jih je samo še bolj razgalila,” je poudarila Nuša Konec Juričič, vodja Enote za nenalezljive bolezni Območne enote Celje, NIJZ.

“20 odstotkov mladih je poročalo o različnih duševnih težavah. Spremljamo podatke NIJZ in moram poudariti, da od leta 2008, morda še malce nazaj, ugotavljamo, da število obiskov zaradi težav duševnega zdravja med otroci in mladostniki narašča. Gre za tesnobne motnje, stresne motnje in motnje prehranjevanja,” je dodala Konec Juričič.

Partnerstvo sestavljajo Zavod VOZIM in Mladinski center Dravinjske doline, pridružena partnerja pa sta Nacionalni inštitut za javno zdravje in Univerza na Primorskem – Inštitut Andreja Marušiča Center za raziskovanje samomora. Na žalost je do strokovnjakov za obravnavo duševnih stisk danes brezplačno zelo težko priti. Zato so, kot smo slišali na predstavitvi projekta Najdi.se, mladi mnenja, da je internet odlično orodje, kjer lahko pridobijo informacije s področja duševnega zdravja. “Z digitalnimi vsebinami se lahko hitro in učinkovito obrnejo tudi po pomoč, s tem pa se presegajo tradicionalne metode in razvijajo nove možnosti preventivnih aktivnosti,” je pojasnila dr. Nuša Zadravec Šedivy z Univerze na Primorskem.

Tri četrtine vseh duševnih stisk bi se naj razvilo pred 25. letom starosti

Kar 50 odstotkov vseh duševnih motenj se začne že do 14. leta in kar 75 odstotkov pred 25. letom starosti, zato je normalizacija teme duševnega zdravja med mladimi, pa tudi na splošno, ključnega pomena. “Novi mediji lahko prinašajo prednost pri tem, da so nam vedno na voljo. Ves čas so tam in nanje se lahko mladi vseskozi obračajo. Hkrati pa to podpira njihovo možnost oz. željo po avtonomiji. Da bodo našli rešitve svojih težav. In ta nova pridobitev – Najdi.se prinaša velik doprinos k temu, da bodo mladi lahko našli ustrezne vire pomoči,” je še dodala Zadravec Šedivy.

Med ambasadorji projekta je tudi vrhunski deskar na snegu Rok Marguč, ki aktivno sodeluje na delavnicah po slovenskih šolah. Tematika duševnega zdravja je med mladimi pogosto tabu tema. V vzpostavitvijo portala Najdi.se bo marsikomu lažje spregovoriti o osebni stiski, v kateri se je znašel. Kot so pojasnili predstavniki Zavoda Vozim, ki je odgovoren za izvedbo projekta, bodo izvedli vsaj 60 delavnic po šolah v naslednjih dveh letih. “Seveda pa so pobožne želje, da bi te delavnice na sistemski ravni prišle v vse šole,” je dejal direktor Zavoda Vozim David Razboršek.

Projekt ponuja mladim v stiski konkretne rešitve in usmeritve

Osnova digitalne spletne platforme Najdi.se je v inovativnem načinu nagovarjanja mladih skozi orodje za samoaktualizacijo, ki so ga poimenovali Samo Iskalnik. Z njegovo pomočjo lahko mladi raziščejo izpovedi njihovih vrstnikov in se skozi poistovetenje z njimi lažje soočajo s svojimi občutki in situacijami, v katerih so se znašli. Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO. Samo Iskalnik jim glede na njihove odgovore ponudi konkretne rešitve – predlog zapisa na temo njihove težave in pogovor s strokovnjakom ali društvom, specializiranim za njihove težave. Spletna platforma Najdi.se pa ponuja še uporabne vsebine – članke s področja, motivacijska življenjska vodila, ki jih mladi ustvarijo na delavnicah, in povezavo na Instagram profil @dusozlom, kjer so vseskozi na voljo študentke psihologije, ki odgovarjajo na vprašanja ali stiske.

“S tem profilom želimo pokazati, da nam je mar za njih, da niso sami v težavah, s katerimi se soočajo. Želimo spodbuditi govor o tematikah, kot so depresivnost, tesnobnost, žalost in tako naprej,” je zaključila psihologinja Zoja Anžur.

“Na eni strani pripravljamo zgodbe, preko katerih mladi delijo z nami svoje stiske. Me psihologinje pa na te izjave oblikujemo strokovno mnenje, specifičen nasvet in usmeritev. Te izjave pa potem uporabimo tudi za izdelavo objav, ki pa poleg izjav vsebujejo tudi bolj razdelano tematiko, ki se tiče neke duševne stiske in pa bolj splošen nasvet oz. usmeritev za mlade,” je koncept delovanja tega profila pojasnila psihologinja Zoja Anžur, ena od ustvarjalk vsebin na profilu.