Cene življenjskih potrebščin so bile maja za 2,5 odstotka višje kot v enakem času lani. Medletna inflacija je tako padla na najnižjo raven po septembru 2021, ko je bila tudi nazadnje pod tremi odstotki. Na mesečni ravni so se cene maja zvišale za 0,5 odstotka, je objavil statistični urad.

Majska letna inflacija je bila za 0,5 odstotne točke nižja kot aprila, maja lani pa je dosegala še 8,4 odstotka. K letni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale za 6,8 odstotka višje cene v restavracijah in hotelih. Za 3,1 odstotka dražji izdelki in storitve iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo so dodali še 0,4 odstotne točke. S po 0,3 odstotne točke so sledile podražitve izdelkov in storitev v zdravstvu (za 5,5 odstotka), raznovrstnega blaga in storitev (za 4,6 odstotka) ter izdelkov in storitev v skupini rekreacija in kultura (za 2,9 odstotka). Po 0,2 odstotne točke so dodale še dražji alkoholne pijače in tobak (za 4,2 odstotka) ter izdelki in storitve v skupini prevoz (za 1,4 odstotka).

Inflacijo je ublažilo cenejše dizelsko gorivo

Cene v skupini hrana in brezalkoholne pijače, ki so še do nedavnega občutno dvigovale inflacijo, so bile medletno nižje za 0,2 odstotka, v tem letu do zdaj pa so se dvignile za 1,2 odstotka. Storitve so se maja v povprečju medletno podražile za 4,3 odstotka, blago pa za 1,6 odstotka. Inflacijo tako trenutno še naprej narekuje predvsem storitveni sektor. K 0,5 odstotni mesečni inflaciji so največ, 0,2 odstotne točke, medtem prispevali počitniški paketi, ki so se podražili za štiri odstotke. S po 0,1 odstotne točke so sledile podražitve sadja (za 7,2 odstotka) in oblačil za ženske (za 2,9 odstotka). Vse preostale majske podražitve, med drugim 0,7 odstotka višje cene v skupini hrana in brezalkoholne pijače, so k inflaciji skupaj prispevale še 0,2 odstotne točke. Po drugi strani je inflacijo za 0,1 odstotne točke ublažilo za 2,1 odstotka cenejše dizelsko gorivo.

Najvišjo rast so beležili v skupinah zdravstvo (7,5 odstotka), izobraževanje (7,4 odstotka), restavracije in hoteli (6,5 odstotka) ter alkohol in tobak (6,0 odstotka). Blago se je v tem letu do zdaj v povprečju podražilo za 2,3 odstotka, storitve pa za 4,9 odstotka. Podobne so številke po kazalniku HICP.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), ki se uporablja za primerjave v EU, je bila v maju prav tako 2,5-odstotna, potem ko je bila aprila triodstotna, v lanskem maju pa 8,1-odstotna. Mesečna rast cen po tem kazalniku je znašala 0,4 odstotka. V prvih petih mesecih skupaj so bile cene življenjskih potrebščin medtem v povprečju za 3,2 odstotka višje kot v enakem obdobju lani, poroča STA.