Bližajo se spomladanska košnja ter druga opravila na poljih in travnikih, ki vplivajo tudi na prostoživeče živalske vrste. Čas spomladanske košnje je tudi čas poleganja mladičev prostoživečih živalskih vrst, zato ministrstvo za kmetijstvo opozarja na možnosti, ki vplivajo na njihovo zaščito. Zanjo lahko poskrbi tudi pravilna smer košnje.

Zlasti so ogroženi mladiči srnjadi in ptiči, ki gnezdijo na travniku

Zaradi načina življenja v prvih dneh po rojstvu so še zlasti ogroženi mladiči srnjadi. Veliko mladih živali se ob nevarnosti pritaji, postanejo negibne, pritisnejo se ob tla in želijo biti neopazne, a je ta prirojeni instinkt, ki jim zagotavlja večje možnosti za preživetje, pri sodobni košnji za žival usoden. Podobno so ogroženi ptiči, ki gnezdijo na travniku.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zato v današnji objavi posebej opozorilo na možnosti, ki vplivajo na zaščito prostoživečih živalskih vrst. Pri tem je spomnilo na zakon o divjadi in lovstvu, ki med drugim določa, da je treba pri rabi kmetijskih zemljišč upoštevati usmeritve iz načrtov za upravljanje z divjadjo.

Prav tako se sme fitosanitarna sredstva za varstvo kmetijskih kultur uporabljati samo v skladu s predpisi o uporabi teh sredstev in na način, ki divjad najmanj ogroža, v primeru ko se z njihovo uporabo povzroči pogin ali obolelost divjadi, pa je za povzročeno škodo odgovoren povzročitelj.

Zakon določa tudi, da je treba pri opravljanju kmetijskih del, zlasti s stroji, ki ogrožajo divjad, obvezno uporabljati preventivna sredstva in načine dela za preprečevanje oziroma omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih. Država subvencionira nabavo teh sredstev, lastniki in drugi upravljavci zemljišč pa so sredstva dolžni uporabljati, so spomnili na ministrstvu.

Po zakonu v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev številne prepovedi

Po zakonu je v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom, prepovedano sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, v voluminozni krmi ne smejo ostati ostanki kadavrov živali, saj lahko to predstavlja tveganje za razvoj bolezni pri domačih živalih.

Za varnost živali na travinju je mogoče poskrbeti s pravilno smerjo košnje, ki živalim omogoča beg s travnika. Košnjo je zato treba opravljati s sredine travnika proti robu in ne od roba proti sredini.

Na večjih površinah je treba najprej pokositi dva vzdolžna pasova njive ob robu, nato pa začeti s košnjo od notranjega dela travnika navzven. Travnike, ki ležijo ob cestah, pa je treba kositi vzporedno s cestiščem in v smeri stran od cestišča, da divjad in druge živali ne uidejo na cesto. Na traktorjih se lahko tudi uporabijo verige, ki s hrupom odganjajo živali, so dodali na ministrstvu.