Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) je v ponovljenem postopku v sredo izdal odločbo, s katero je zavrnil izdajo soglasja za koncert Magnifica v Tivoliju. Presodil je namreč, da ustrezna tehnična rešitev, ki bi omilila vpliv dogodka na sprejemljivo raven, ne obstaja. Ob tem na zavodu poudarjajo, da postopek še ni končan.

Koncert Magnifica močno odstopa po obremenitvi na enoto površine

Kot je na današnji novinarski konferenci uvodoma poudaril direktor ZRSVN Teo Hrvoje Oršanič, glede koncerta Magnifica niso arbitrarni, so pa dolžni upoštevati odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in šišenski hrib. Letno za organizacijo prireditev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in šišenski hrib sicer v povprečju prejmejo približno 70 vlog in doslej so zavrnili le tri. Spomnil je, da je omenjeni odlok leta 2015 sprejela Mestna občina Ljubljana. Območje je bilo pred tem zavarovano z odlokom iz leta 1984, ki pa ni vseboval določila o pridobivanju soglasij za organizacijo prireditev.

Odlok o zavarovanju krajinskega parka njegovih besedah ima svojo težo, koncert Magnifica pa močno odstopa po obremenitvi na enoto površine in po časovni obremenitvi ter tudi ni primerljiv z DM tekom. Slednji večinoma poteka po utrjenih površinah, oprema pa je na hitro postavljena in tudi odstranjena.

Noben omilitveni ukrep ne pride v poštev

Podrobnosti glede v sredo izdane odločbe ZRSVN je predstavila naravovarstvena svetnica Karin Gabrovšek. Poudarila je, da so se odločali na podlagi zakonodaje in vloge, v kateri je organizator koncerta podal opis in namen prireditve. Ta naj bi se po načrtu pričela v soboto, 31. avgusta, ob 13. uri, s predprogramom, večerni koncert pa bi se zaključil ob 24. uri. Dogajanje bi se nadaljevalo v nedeljo ob 10. uri s piknikom, ki bi se zaključil ob 14. uri. K temu je po njenih besedah treba prišteti še čas, potreben za pripravo in pospravljanje prizorišča. Prireditveni prostor bi začeli pripravljati 24. avgusta, v primeru slabega vremena pa že 22. avgusta. Odvoz opreme pa je načrtovan do 3. septembra. Za naravo obremenjujoče dogajanje bi tako potekalo med 24. ali 22. avgustom in 3. septembrom, torej enajst ali trinajst dni.

Prireditveni prostor je v celoti umeščen na zelenico med Skateparkom Tivoli in parkom Panorama. Predvideni obisk 20.000 obiskovalcev na prireditvenem prostoru površine dveh hektarjev pomeni, da bi bila gostota obiskovalcev najmanj eno osebo na kvadratni meter. Ob upoštevanju, da bi se 20.000 obiskovalcev med glavnim koncertom zbralo na površini 10.000 kvdratnih metrov, ki je namenjenih glavnemu delu prireditve, bi v tem času gostota znašala dve osebi na kvadratni meter, je navedla.

Trinajsti člen odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in šišenski hrib določa, da ni dovoljeno poškodovati in uničevati dreves, grmovja in zelenic, med postopkom pa je bilo nedvoumno ugotovljeno, da bi do poškodb zelenice prišlo, v primeru dežja pa skoraj zagotovo do uničenja. Zato so iskali možnost, kako omiliti vpliv oz. zavarovati zelenico. Proučili so dva možna ukrepa: postavitev začasne tribune ali podesta ter prekritje zelenice. Izkazalo se je, da nič od tega ne pride v poštev, saj ustrezna tehnična rešitev oz. sprejemljiv proizvod, ki bi zadostil zahtevam, ne obstaja, je še pojasnila.

Z iskanjem omilitvenih ukrepov so se podrobneje posvetili zelenici

Na novinarsko vprašanje, zakaj se med razlogi za prvotno zavrnitev ni omenjalo zelenice, ampak varovanje evropske gomoljčice in hrošča puščavnika, je Karin Gabrovšek pojasnila, da sta tako evropska gomoljčica kot hrošč puščavnik omenjena tudi v ponovni zavrnitvi soglasja ter da je bila zelenica omenjena tudi v prvi odločbi, da pa so se tokrat zelenici podrobneje posvetili z iskanjem omilitvenih ukrepov.

Magnificov veliki jubilejni koncert ob 30-letnici njegovega glasbenega ustvarjanja je sicer napovedan za 31. avgust.

Na novinarsko vprašanje, kako na ZRSVN komentirajo napoved ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da bodo mestni svetniki na julijski seji obravnavali predlog spremembe odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, s katerim bi bile izločene štiri lokacije, na katerih bi bile po novem lahko dovoljene prireditve brez izdaje soglasja ZRSVN, je direktor zavoda povedal, da mora vsaka sprememba odloka skozi določen postopek ter da ni vse v domeni župana in mestnega sveta, ampak tudi drugih institucij, ki se morajo do spremembe opredeliti.

STA