Anketa e-Študentskega servisa je razkrila, da mladi poleg običajnih študentskih del opravljajo tudi nenavadna dela, polna izzivov. Med njimi so upravljanje podvodnega drona, prevajanje pasjih zvokov, vodenje pasjih tekmovanj, lupljenje čebule, pranje kalčkov ter fotografiranje stopal.

Vedno več nenavadnih študentskih del

Na e-Študentskem servisu so izpostavili še molžo krav, izgradnjo rolkarskega poligona, izdelavo začasnih tatujev ter ustvarjanje vsebin za predstavitev prehranskih dopolnil za pse.

V anketi so mlade tudi povprašali o njihovih sanjskih poklicih, med najpogostejšimi odgovori pa so bili poklici kmeta, nogometaša, medicinske sestre ali zdravstvenega tehnika, podjetnika, direktorja podjetja ter kliničnega ali forenzičnega psihologa.

Na e-Študentskem servisu poudarjajo, da dijaki in študenti v povprečju opravljajo 8,3 ure dela na teden ter 2,5 meseca študentskega dela na leto. Le tretjina dijakov in študentov prejema državno štipendijo, ki v povprečju znaša 112 evrov mesečno, medtem ko si dve tretjini mladih s študentskim delom v povprečju zasluži dodatnih 230 evrov neto mesečno.

[[image_1_article_67769]]

Študentsko delo, ki mesečno ne presega bruto minimalne plače, ne vpliva na upravičenost do državne štipendije, otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca in subvencije prehrane za učence in dijake. Mladi pridobijo s študentskim delom v povprečju 2,5 meseca pokojninske dobe na leto, pri čemer plačujejo prispevke za pokojnino enako kot redno zaposleni, kar prispeva 84 milijonov evrov v pokojninsko blagajno.

Opazen je trend, da mladi vse pogosteje iščejo strokovna dela, povezana s svojim izobraževanjem, da bi pridobili relevantne praktične izkušnje in preizkusili šolsko teorijo v praksi. To jim omogoča razvoj kompetenc, ki jih v šolskem okolju ne morejo doseči.

Po raziskavi Ninamedia (2022) se kar 62 % mladih po končanem šolanju zaposli pri enem od delodajalcev, kjer so prej opravljali študentsko delo. Tako študentsko delo predstavlja pomemben most do redne zaposlitve in omogoča mladim, da se lažje vključijo na trg dela.

Spletno anketo, ki jo je izvedel e-Študentski servis med 2. in 24. aprilom, je izpolnilo 7499 študentov in dijakov.