Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 8,4 odstotka, cene storitev pa za 8,3 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 10,0 odstotka, poltrajno blago za 5,5 odstotka in trajno blago za 4,9 odstotka, so sporočili iz Statističnega urada Republike Slovenije.

Cena hrane imela največji vpliv na inflacijo

Največji vpliv (2,3 odstotne točke) na inflacijo so imele višje cene hrane (za 14,7 %). Med prehrambnimi izdelki se je najbolj podražil sladkor (za 45,9 %). Za 7,7 % višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo so prispevale 0,8 odstotne točke. Po 0,7 odstotne točke so dodale podražitve električne energije (za 24,0 %) ter izdelkov in storitev za stanovanje (za 8,9 %). Po 0,6 odstotne točke vpliva so imele višje cene v skupinah zdravstvo (za 10,6 %), restavracije in hoteli (za 8,8 %) ter raznovrstno blago in storitve (za 7,8 %).

Po drugi strani so pocenitve tekočih goriv (za 24,4 %), dizelskega goriva (za 14,6 %) in bencina (za 10,2 %) inflacijo skupno ublažile za 0,9 odstotne točke, so sporočili iz statističnega urada.

Mesečna rast cen 1,1-odstotna

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 1,1 %. Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve tobaka (za 4,5 %), sledile so višje cene počitniških paketov (za 4,2 %) in hrane (za 1,1 %). Vsaka izmed omenjenih skupin je inflacijo dvignila za 0,2 odstotne točke.

Po 0,1 odstotne točke so dodale podražitve toplotne energije (za 8,4 %), zbiranja odpadkov (5,2 %), oblačil (za 1,9 %) in gostinskih storitev (za 1,1 %) ter višje cene v zdravstvu (za 0,9 %).

V zadnjem mesecu ni bilo opaznejših pocenitev, ocenjujejo na statističnem uradu.

Primerjava z drugimi državami

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU aprila 7,0-odstotna (mesec prej 6,9-odstotna) in v državah članicah EU 8,1-odstotna (mesec prej 8,3-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (2,7-odstotna), najvišja na Madžarskem (24,5-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 9,2 %.