Slovenija

Lanski ulov rib najmanjši v zadnjem desetletju

Uredništvo , 02.07.23 ob 08:13

Lani so ribiči ulovili dobrih 69 ton rib.

Lanski ulov rib najmanjši v zadnjem desetletju

Slovenski ribiči so lani ulovili oz. iztovorili okoli 108 ton svežih ribiških proizvodov, kar je primerljivo z letom prej. Skupna vrednost iztovora je znašala več kot 910.000 evrov. Ulov rib je predstavljal 70 odstotkov vsega lanskega ulova in je bil najmanjši v zadnjem desetletju, je objavil državni statistični urad.

Skupni ulov svežih ribiških proizvodov, torej rib, mehkužcev in rakov, je bila lani za dva odstotka večji kot leto prej, vendar 40 odstotkov manjši od desetletnega povprečja. Letna rast je posledica večjega ulova mehkužcev, ki je primerljiva z dobrim ulovom leta 2020; znašal je dobrih 36 ton. Skoraj polovico vseh ulovljenih mehkužcev so predstavljale moškatne hobotnice, teh so slovenskih ribiči lani ujeli za 17 ton.

Manj rakov

Lani so ribiči ulovili oz. iztovorili dobrih 69 ton rib. Od tega je bilo največ orad – 14,5 tone ali 21 odstotkov vsega ulova rib. V primerjavi z letom prej se je zmanjšal tudi ulov rakov, ki je upadel za skoraj 70 odstotkov na 1,8 tone. Ulovili so več kot tono morskih bogomoljk; to je predstavljalo 75 odstotkov celotnega ulova rakov.

Po oceni statistikov je bila vrednost iztovorjenih ribiških proizvodov ob upoštevanju njihovih odkupnih cen brez DDV več kot 910.000 evrov, kar je podobno kot leto prej in za skoraj petino manj od desetletnega povprečja.

Najvišjo povprečno odkupno ceno je dosegla tigrasta kozica (20,10 evra na kilogram), sledila sta romb (16,34 evra na kilogram) in ligenj (15,97 evra na kilogram). Najvišjo vrednost ulova so statistiki zaznali pri oradi – skoraj 143.000 evrov.